Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2001

Vad händer i vår samtid? Vad hände med Sverige på 90-talet?

Sociologer som kritiska uttolkare av samtida förändringar diskuteras under årets sociologdagar

Vår omvärld förändras snabbt och sociologer har både ett engagemang och ett ansvar för att bidra till analyser av den samtida omvandlingen. Det sista decenniet på 1900-talet markerar i flera avseenden en vändpunkt i Sveriges och omvärldens utveckling. I ett slag försvann 100 000-tals jobb och med dessa Sveriges profil som industrisamhälle. Välfärdssystemen som byggts upp under efterkrigstiden utsattes för hård press, såväl ideologiskt/politiskt som ekonomiskt. Banker och ekonomiska institutioner gungade och svenska folket fick genom staten rycka in och rädda ekonomin som kom i akut kris. Avregleringar av ekonomin och av andra sociala system förde in allt fler verksamheter under marknadens fria rörelser. Dagliga nyheter kompletterades med information om börsen i världen och om valutans växlande värde timma för timma. Sverige internationaliserades, inte minst genom inträdet i den Europeiska Unionen. Också politiskt förändrades bilden – allt färre tycks använda de traditionella vägarna till politiskt inflytande genom att tillhöra etablerade partier och föreningar samt delta i valen. I stället uppstod nya politiska rörelser sammankopplade internationellt genom internet och media. Världen blev en öppnare skådeplats för krig, politiska manifestationer, katastrofer och kultur.

Årets sociologdagar kommer att diskutera några aspekter av dessa förändringar och hur sociologer har sett på sin roll som uttolkare av samtida förändringar. Hörs de tillräckligt i debatten? Hur kan de bli mer intressanta för omvärlden?

Dessa frågor diskuteras under sociologdagarna 18-19 oktober på Stockholms universitet i hörsal 8, hus D, Södra huset i Frescati.

Bland föreläsarna finns docenterna Johan Fritzell och Joakim Palme från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, som presenterar Kommittén Välfärdsbokslut, docent Anders Persson, som talar om individuell frihet och samhällelig nödvändighet, docent Abby Petersen, som talar om gatans parlament under rubriken “Rainbow Coalitions and Neo-Sectarism – Political Protest Under Transformation samt professor Dennis Smith från Loughborough University i Storbritannien som talar över “What are intellectuals for?”

Mer information om programmet och föredragshållarna finns på Svenska Sociologförbundets hemsida: www.sam.kau.se/sociologi/svsocfb.html.

Närmare upplysningar kan även lämnas av professor Ulla Björnberg, tfn 031-773 47 89 eller 070-424 11 25.

!

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera