Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2001

Livsmedelsanalyser utan lösningsmedel

Koldioxid kan användas i stället för miljöfarliga lösningsmedel när man analyserar de fetter som ingår i livsmedel. Det visar försök med s k överkritisk koldioxidextraktion utförda vid Avdelningen för analytisk kemi vid Lunds universitet. Metoden kan bli både snabbare och mindre arbetskrävande än vid extraktion med lösningsmedel.

Satta under visst tryck och värmda till en viss temperatur kan vätskor och gaser bli överkritiska, dvs de försätts i ett tillstånd som är ett mellanting mellan gas och vätska. Det överkritiska ämnet har då en viss genomtränglighet liksom en gas samtidigt som det har vätskors förmåga att lösa.
Hans Berg har i dagarna disputerat på en avhandling om överkritisk koldioxidextraktion där han undersökt hur man med denna metod extraherar fetter, spårämnen och vitaminer ur livsmedelsprodukter.
– Dagens analysmetoder är arbetskrävande och leder till hantering och konsumtion av stora mängder lösningsmedel. I och med att man arbetar med vätskor är de också svåra att automatisera, säger han.
Den koldioxid Hans Berg arbetat med kommer från jäsningsprocessen vid spritproduktion; det är en del av det naturliga kretsloppet och ingen extra belastning på miljön. Hans Berg har visat att metoden fungerar tillfredsställande för att bestämma fettlösliga vitaminer i kött, mjölk, välling och barnmat.
– På kött har jag extraherat hormonet androstenon, ett av de ämnen som gör att en del griskött är illaluktande och måste kasseras, säger Hans Berg. Det förekommer hos tio procent av alla galtar och är skälet till att man i dag kastrerar dem. Det är dock en fördel att föda upp galtar som inte är kastrerade. De äter mindre och växer fortare. Med automatisering skulle det kunna bli möjligt att sortera bort illaluktande griskött vid själva slakten.
Utrustningen för att arbeta med överkritiska vätskor och gaser är inte dyr. Det finns dock bara ett fåtal anläggningar i livsmedelsindustrin. Metoden används f n för att avlägsna koffein ur gröna kaffebönor.

Hans Berg träffas på tel 0703-72 92 92, e-post: alnas-berg@telia.com Hans doktorsavhandling heter: Development of Methods for Determination of Fat and Trace Constituents in Food, with Emphasis on Supercritical Fluid Extraction.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera