Artikel från Örebro universitet
8 oktober 2001

Örebroforskare undersöker skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap

I ett nystartat forskningsprojekt vid Örebro universitet undersöker statsvetarna Gun Hedlund och Ann-Sofie Lennqvist-Lindé?n hur förhållandet mellan kvinnor och män påverkas av och påverkar organisationsförändringar i kommuner. Sådana förändringar är vanliga och har inneburit en ny ansvarsfördelning och nya roller för många. Samtidigt har det skett en ökning av andelen kvinnor på politiska förtroendeuppdrag och som kommunala chefer.

Det har forskats mycket om organisationsförändringar i kommunerna under 1980- och 90-talen, men dessa undersökningar har sällan tagit upp frågan om relationen mellan kvinnor och män, makt och organisation. Några frågor som forskarna Gun Hedlund och Ann-Sofie Lennqvist-Lind?én ställer är: Ä*r kraven och förväntningarna desamma för kvinnliga respektive manliga chefer? Vilken profil har kvinnor i ledningsposition och vilken har männen? Finns det generationsskillnader? Vilka förändringar har skett i och med kvinnors inträde på ledande politiska positioner? Andra teman är frågan hur olika nätverk bildas; hur sker rekryteringen till nätverk och vilka kvalifikationer är önskvärda? Det hårda arbetstempot i nya företagsliknande organisationsformer i kommunerna gör det också motiverat att undersöka om kraven på cheferna är så höga att kvinnliga ledare hamnar i en särskilt utsatt situation med tanke på hennes totala livssituation.

Projektet ska pågå i tre år med fallstudier i några utvalda kommuner, intervjuer och seminarier. Projektet ingår i forskningsprogrammet “Ledarskap i kommuner” som omfattar totalt tio projekt runtom i Sverige. Forskningsprogrammet har en budget på drygt 8 miljoner och drivs av Svenska Kommunförbundet i samarbete med Vinnova (verket för innovationsutveckling). Syftet är att stödja forskning om ledarskapsfrågor i kommunerna för att göra kommunal verksamhet effektivare i vid mening.

För mer information om projektet kontakta universitetslektor Gun Hedlund, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet, tel: 019-30 38 93, e-post: gun.hedlund@sam.oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera