Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2001

Hur utveckla och vårda goda kundrelationer i mindre företag?

Vilken roll spelar kundrelationer i företagens marknadsföring? Hur kan bra kundrelationer utvecklas? Hur bedriver man aktiv kundvård? Hur kan teorier om relationsmarknadsföring omsättas i praktiken? Höstens företagardag tar upp ett antal frågeställningar som är viktiga för förutsättningarna till utveckling och lönsamhet i företag. I samband med företagardagen den 1 oktober vid Företagsekonomiska institutionen, delades ICA uppsatsstipendium ut till bästa kandidat- eller magisteruppsats inom branschområdet detaljhandel.

På företagardagen möttes akademin och praktiken i ett samtal om utveckling av kundrelationer. Akademin representerades av professor Evert Gummesson som har mångårig erfarenhet av arbete som sätter kundrelationer, nätverk och interaktion i centrum. Han har också lång erfarenhet från näringslivet som konsult, föreläsare och utbildare världen över. Han är också författare till många böcker inom området. Hur ökar man från 400 till 2 000 kunder, genom att låta kunderna stå för marknadsföringen? Joakim Due-Boje, egenföretagare inom bilbranschen, berättade om sina erfarenheter av att arbeta med grundläggande och aktiv kundvård, liksom hur teorierna om relationsmarknadsföring kan omsättas i praktiken. Han är, vid sidan av sitt företagande, ofta anlitad som föreläsare i näringslivet och i utbildningssammanhang.

Bästa kandidat- eller magisteruppsats inom branschområdet detaljhandel premieras med SEK 30 000. De två näst bästa premieras med SEK 10 000 vardera. Uppsatserna skall behandla olika aspekter på branschområdet detaljhandel. Juryn, som består av en representant från ICA Handlarnas och två från Företagsekonomiska institutionen, ska belöna nytänkande, akademisk stringens och praktiskt genomförbarhet. Titel på årets nominerade uppsatser är: Lanseringsprocessen för egna varumärken inom detaljhandeln. Den interna kommunikationsprocessen – tillämpning på de egna märkesvarorna. Ekologiska livsmedel – ur ett marknadsperspektiv. Profilering av ICA. Vem handlar m@t? Det krävs två för en tango. Datorbaserad verksamhetsstyrning i bemannings- och dagligvarubranschen. Uppsatserna kan beställas i sin helhet via ye@fek.su.se.

Närmare information: Marie Jackalin, tfn 08-16 21 94

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera