Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2001

Svensk mjukvara mäter Samsungs miljöprestanda

Samsung Electronics har valt att använda sig av den svenska mjukvaran LCAiT för att kunna mäta miljöprestandan på sina produkter. LCAiT är utvecklad av CIT Ekologik AB i Göteborg och används av företag, högskolor och forskningsinstitut i hela världen. LCAiT används för att utföra livscykelanalyser (LCA), miljövarudeklarationer, samhällsekonomiska analyser och för miljöanpassad produktutveckling. LCAiT används även för att bygga upp databaser med miljödata, t ex internt i företag.

Livscykelanalys är en metod att beräkna och bedöma den totala miljöpåverkan som orsakas av en produkt eller en tjänst. Alla faser av produktens s.k. livscykel tas med; råvaruutvinning, elproduktion, förädling, transporter, produkttillverkning, användning samt den slutliga restprodukthanteringen.

LCAiT är en LCA-programvara som är utvecklad av CIT Ekologik och lanserades för första gången 1992. Mjukvaran används bland annat då en miljövaru-deklaration av en produkts eller en tjänsts totala miljöbelastning ska tas fram. Vid Samsung Electronics i Korea används LCAiT för att redan i designstadiet bedöma framtida produkters potentiella miljöpåverkan – långt innan några slutgiltiga beslut har
fattats. Man har därmed fått ett verktyg för att styra mot nya produkter med lägre miljöpåverkan. Koncernen använder också LCAiT för att ta fram den information som miljömedvetna kunder i Europa, USA och Asien efterfrågar. Detta kan exempelvis vara miljöinformation om produkter som
kylskåp, diskmaskiner, kretskort eller datorer.

CIT Ekologik AB är ägt av stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT), och utför konsultuppdrag och uppdragsforskning inom miljöanalys. CIT Ekologik har utfört miljöuppdrag inom alla industribranscher sedan 1989. Företaget har omfattande erfarenhet av att utföra livscykelanalyser på produkter och tjänster, och är internationellt välkänt för sin expertis
inom området. CIT Ekologik har medverkat vid framtagandet av den internationella ISO-standarden för livscykelanalys och miljömärkning.

(Bland kunderna märks bland andra ABB, Arla Foods, AstraZeneca, Byggforskningsrådet, Cementa, Colgate Palmolive, Danska Miljöstyrelsen, Electricité de France, Electrolux, Ericsson, EU Kommissionen, ICA, IKEA,
Miljödepartementet, Naturvårdsverket, NUTEK, PSA Peugeot Citroën, Reforsk, Samsung Electronics, Scania, Schenker-BTL, Stora Enso, Sydkraft, Telia, Tetra Pak, Unilever, Vattenfall, Volvo och Vägverket.)

För mer information:
Karin Strömberg, projektledare
Tel. 031-772 43 38
e-post: karin.stromberg@cit.chalmers.se.
http://www.lcait.com
http://www.ekologik.cit.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera