Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2001

Havsforskningsdagar i Göteborg

Den 2-4 oktober kan du träffa havsforskare och lyssna på en rad intressanta föredrag om havet och dess miljö. Svenska Havsforskarföreningen håller i år sitt årliga konferens på Oceanografiska institutionen, Geovetarcentrum(Guldhedsgatan 5A).

Fyra plenarföreläsningar äger rum, varav två av särskilt inbjudna forskare: Manfred Höfle, Braunschweig, Tyskland (onsdag 3 oktober kl 0930-1000) och Douglas Wallace från Kiel, Tyskland (onsdag 3 oktober kl 1330-1400).

Redan på tisdag den kan man lyssna till Peter Winsor, som forskar i Arktiska oceanen. Han var för övrigt med i GP Nära denna vecka med en dubbesidig artikel.

Dyrssen-stipendiet utdelas för årets bästa examensarbete.

PASSA PÅ ATT TRÄFFA OCH KNYTA KONTAKTER MED DE FLESTA AV DAGENS SVENSKA HAVSFORSKARE!

Program för Havsforskningsdagarna den 2-4 oktober 2001, på Oceanografiska Institutionen, Geovetarcentrum, Göteborg.

Tisdag 2 oktober
11.00-13.00Registrering
13.00-13.20 Havsforskningsdagarna öppnas av prefekten för Inst. för
Geovetenskaper och SHFs ordförande
13.20-13.50 Plenarföredrag 1, Markku Rummukainen, Climate change in Northern Europe – regional calculations and scenarios.
13.50-14.20Lisa Sennerby-Forsse presenterar det nya forskningsrådet FORMAS
(Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).
14.20-14.40Fikapaus
14.40-15.10Utdelning av Dyrssenstipendiet samt presentation av vinnande examensarbete.
15.10-15.40Plenarföredrag 2, Peter Winsor, Recent Changes in the Arctic Ocean.
15.40-16.00Paus
16.00-17.00Olof Liungman, The impact of plume mixing on oxygen concentrations and stratification after a deep-water renewal in Byfjorden, Sweden. Pia Engström, Anoxic ammonium oxidation with nitrate in coastal sediments.
Stefan Hulth, Nitrogen transformations in marine sedimentary environments – alternative pathways of anoxic oxidations.
17.00-17.30Johan Rodhe presenterar aktuell forskning vid Oceanografen samtger en rundvandring på institutionen.
17.30-18.00Registrering för senare ankomna
ca 18.00Smörgåsbuffé med kvällsaktiviteter…

Onsdag 3 oktober
09.00-09.30Leif Pihl, Effects of ephemeral green algae on recruitment of plaice – a numerical model.
Iréne Lake, Diagnostic calculations based on hydraulic considerations in the Faroe-Bank channel.
09.30-10.00Plenarföredrag 3, Manfred Höfle, Marine bacterioplankton – does community function drive community structure?
10.00-10.30Fikapaus
10.30-11.30 Susan Smith, Effects of dumping on the benthos in the Kattegat, Sweden. Tomas Persson, Variation in fluorescence characteristics of aquatic organic
matter based on trophic state of the study area.
Tobias Larsson, Copper and organic matter speciations in the Skagerrak.
11.30-12.30Lunch
Lunchmöte med M. Höfle ang. nya EU-program inom Marin Bioteknologi.
12.30-13.30 David Turner och Jan Thulin presenterar aktuella
forskningsprojekt vid Kungliga Vetenskapsakademin.
13.30-14.00Plenarföredrag 4, Douglas Wallace, An ocean carbon observing system.
14.00-16.00 Postersession med lätt förtäring:
Karin Borenäs, Towards a new real time data acquisition system for Kattegat and the Baltic Sea area.
Eva Falck, Contribution of waters of Atlantic and Pacific origin in the northeast water polynya.
Emil Jeansson, Mixing in the East Greenland current studied by the released tracer sulphur hexafluoride.
18.00Årsmöte, se dagordning.
19.30Festmiddag!

Torsdag 4 oktober
09.30-10.00 Helena L. Filipsson, How to use foraminifera as a tool for determining accumulation rates in Gullmar fjord or why Gullmar fjord should be avoided as a diving site.
Johan Wikner, Record freshwater discharge 2000: How was the
Gulf of Bothnia influenced?
10.00-10.30Fikapaus
10.30-11.30 Anders Omstedt, The present and future climate conditions in the Baltic Sea.
Helén Andersson, Influence of long-term regional and large-scale atmospheric circulation on the Baltic Sea level.
Bo Gustavsson, On the forcing of Baltic Sea water and salt exchange.
11.30-12.30Lunch
12.30-13.10Johan Rodhe, On the influence of the freshwater supply on the Baltic Sea mean salinity.
Anders Stigebrandt, Mixing in the Baltic deepwater – some preliminary results from the diamix experiment.
13.10 Konferensen avslutas

Roger Lindblom, Göteborg University Marine Research Centre
http://www.gmf.gu.se/ P.O. Box 460, SE-405 30 GÖTEBORG, Sweden Phone: +46 (0) 31 773 4724 Fax: +46 (0) 31 773 4839 Cellular: +46 (0) 708 73 4724.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera