Artikel från Linköpings universitet
26 september 2001

Gemenskap viktigt i web chat

Internet har öppnat upp nya sätt att möta och umgås med andra människor. I en avhandling vid Linköpings universitet undersöks chattandets sociala aspekter.

Avhandlingen är en av de första som behandlar chattandets sociala aspekter och är skriven av Malin Sveningsson på Tema Kommunikation.

Malin Sveningsson har i mer än två år gjort deltagande observationer och djupintervjuer med 14 regelbundna användare. I web chat samlas användarna kring samtalsämnen och aktiviteter som kan vara både humoristiska och allvarliga. En del är strikt realistiska medan andra har inslag av fantasi och lek. Web chat är ett dynamiskt och skiftande sätt att kommunicera. Deltagarna använder språket på ett kreativt sätt och skapar en sammansättning av många olika stilar och genrer. Viktiga drag i web chat är lek, självpresentation, bekräftelse och stöd.

Avhandlingen visar att känslan av gemenskap är viktig i det sociala umgänget och relationsskapandet på nätet. I web chat skapas vi-känsla genom användarnas syn på sig själva och andra, deras aktiviteter, språkstilar, värderingar, ideal och normer för uppträdande. Kunskap eller avsaknaden av kunskap om dessa koder gör det lätt att skilja ut nykomlingar från vana användare.

Det finns föreställningar om internet som en öppen arena där alla har samma möjligheter att komma till tals, men bland chatkanalernas regelbundna användare skapas känslan av gemenskap ofta genom att utestänga andra. Det gör att medlemmarna blir medvetna om sin grupp och vad som skiljer den ifrån andra.

Avhandlingen heter “Creating a sense of Community. Experiences from a Swedish Web Chat”. Disputationen äger rum 2001-09-28. Malin Sveningsson kan nås per tel 031-773 55 69 eller via e-post malin.sveningsson@viktoria.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera