Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2001

Städarbete omvärderas i avhandling

Modernt städarbete är, tvärtemot vad många anser, inte alls “okvalificerat” utan ställer höga krav på sina utövare.

Marie Aurell, forskare vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, diskuterar i sin doktorsavhandling hur städare konstruerar identitet utifrån sitt arbete. Avhandlingen lyfter fram städares arbetssituation på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Aurell visar att genus, teknik, kompetens samt tid och rum är centrala aspekter av städarnas identitetsinnehåll. Genus bestämmer könsarbetsdelningen inom organisationen och är viktigt för definitionen av en bra städare som en person med “feminina” egenskaper. Kvinnor förväntas, till skillnad från män, ha städningen i blodet.

Teknik och kompetens är två aspekter som inte är del av allmänhetens bild av städning och städare. Städning ses snarare som något som är lågstatus, otekniskt och okvalificerat. Städföretaget försöker emellertid förändra detta, bl a genom att införa modern teknik och satsa på utbildning för städarna. Städarna får därför hantera motstridiga signaler från omgivningen och från sin arbetsgivare.

Även tid och rum är viktiga aspekter för städarnas identitetsinnehåll. Städarna har sällan tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete väl, vilket har lett till ett omfattande obetalt övertidsarbete. Detta är för många städare att föredra framför att gå hem och vara missnöjd med den egna arbetsinsatsen. Rummet är viktigt bl a genom att städarna alltid är i någon annans rum och definieras som främlingar. Rummets utformning har också stor praktisk betydelse för hur städarbetets innehåll och utförande.

Städarnas identiteter är i hög grad beroende av andras uppfattningar om dem, varför de dagliga kontakterna med kunder, arbetsledare och andra är en viktig del i de processer genom vilka identiteter skapas. Städarna påverkar aktivt denna process, bl a genom att anpassa och förändra sitt arbetsinnehåll.

Aurell menar att bilden av städarbete som okvalificerat går att hänföra dels till okunskap och dels till de genus- och klasstrukturer som finns i vårt samhälle. Det en arbetarklasskvinna ägnar sig åt definieras inte som kvalificerat.

Avhandlingen är grundad på observation och intervjuer i ett av de större städentreprenadföretagen.

Avhandlingen heter “Arbete och identitet – om hur städare blir städare”. Disputationen äger rum 2001-09-21. Marie Aurell nås via e-post marau@tema.liu.se eller per tel 013-28 10 00.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera