Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2001

Trafiksäkerhet för de svagaste trafikanterna

Den 24 september presenterar Charlotta Johansson sin licentiatavhandling om trafiksäkerhet för gående och cyklister i tätorten. Barns trafiksäkerhet behandlas särskilt i avhandlingen som bygger på studier i Borås.

I avhandlingen, Towards a Method to Improve Road Safety for Pedestrians and Cyclists, Especially in Child Pedestrian Environments. A Case Study in Borås, presenteras bland annat resultaten av analyser av de videofilmer Charlotta Johansson tagit före och efter det att vissa vägkorsningar byggts om för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister, exempelvis gupp som sänker hastigheten för bilarna och refuger som läggs vid övergångsställen så att gående och cyklister lättare kan korsa vägen.
Med hjälp av videofilmerna har Charlotta Johansson kunnat studera vilken skillnad i trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister som ombyggnationerna leder till och hela arbetet syftar till att en utformning av gatumiljön som är säker för alla – även för de svagaste trafikanterna.

Bakgrunden till arbetet är den så kallade Nollvisionen som ju säger att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I visionen sägs vidare att trafikmiljön ska vara dimensionerad för de allra svagaste trafikanterna, det vill säga barn, äldre och funktionshindrade.

Charlotta Johansson är född och uppvuxen i Kalix och tog sin civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet 1997. Direkt efter examen fortsatte hon som doktorand vid Avdelningen för trafikteknik vid Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik.

Upplysningar: Charlotta Johansson, tel 0920-918 67, Charlotta.Johansson@sb.luth.se eller informatör Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera