Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2001

Stamcellsforskare prisbelönas

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har beslutat om utdelning av följande pris: Erik K. Fernströms pris till yngre och särskilt lovande forskare vid Karolinska Institutet tilldelas Jonas Frisén, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet

Professor Jonas Frisén har under åren 1998-2000 gjort flera banbrytande upptäckter om neurala stamcellers förekomst och utvecklingspotential hos högre däggdjur.
Jonas Friséns forskning visar att celler från vuxna individer har en mycket högre utvecklingspotential än man tidigare trott. Fynden bör kunna utvecklas för att användas för både autologa transplantationer och uppbyggnad av typade vävnadsbanker.
Jonas Frisén står inte bara i den absoluta forskningsfronten inom detta område, han skapade den. Hans upptäckter, som uppmärksammats internationellt, kommer med största sannolikhet att bli av största betydelse för vävnadstransplantationer i framtiden.

Prissumman är på 100 000 kronor och priset kommer att delas ut vid årets installationsceremoni i Berwaldhallen fredagen den 9 november 2001.


Med Dr Axel Hirschs pris 2001 inom ämnesområdet medicinens historia tilldelas professor emeritus Lars Thorén, Uppsala.
Lars Thorén tilldelas priset för sin vetenskapliga medicinhistoriska insats vid insamlandet och framför allt vid dokumentationen av föremål och skrifter vid Uppsala Medicinhistoriska Museum. Detta arbete har dokumenterats i en mycket informativ skrift.


Med Dr Axel Hirschs pris 2001 inom ämnesområdet vävnadsbiologi tilldelas professorerna Urban Lendahl och Jonas Frisén, Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet för publikationen
Identification of a neural stem cell in the adult mammalian central nervous system, Johansson CB, Momma S, Clarke DL, Risling M, Lendahl U & Frisén J (1999) Cell 96, sid 25-34,
i vilken de visar att ependymala celler är neurala stamceller i hjärnan hos adulta däggdjur. I ett senare arbete publicerat i Science har de visat att
dessa adulta neurala stamceller har potentialen att utvecklas till ett flertal olika vävnader.

Prissumman för varje pris är 75.000 kronor och priset med diplom kommer att delas ut vid årets installationsceremoni i Berwaldhallen fredagen den 9 november 2001.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera