Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2001

IT-system med rätt filosofi

Nya IT-system inom en verksamhet ska inte bara vara tidsenliga tekniskt sett, de ska också bygga på samma grundsyn som övrig utveckling inom verksamheten. Där brister det en hel del: IT-systemen kanske är tekniskt avancerade, men “hänger i luften” idémässigt sett. En ny avhandling från Linköpings universitet försöker tackla detta problem genom att studera så kallad processinriktad verksamhetsanalys.

“Verksamhetsanalys” innebär att systemutvecklarna ställer frågor om verksamheten för att kunna utveckla IT-system som passar in i verksamheten så bra som möjligt. Inriktningen på dessa frågor blir därigenom avgörande för det framtida IT-systemets uppläggning.

Fokus i systemutvecklarnas frågor har tidigare ofta legat på organisationen och funktionerna hos organisationens olika delar. Men detta återspeglar en föråldrad managementfilosofi, menar avhandlingsförfattaren Mikael Lind från institutionen för datavetenskap i Linköping samt högskolan i Borås. Enligt dagens förändringstänkande bör fokus vara inställt mer på processer och mindre på organisatoriska funktioner. De processer som berör företagens relationer till kunder och leverantörer är särskilt viktiga att uppmärksamma.

Mikael Lind har i sin avhandling bl a gjort en kritisk granskning av de ansatser till processinriktad verksamhetsanalys som finns, både inom management- och inom IT-området. Han har sedan formulerat metoder och angreppssätt med vars hjälp framtida systemutvecklare ska kunna utveckla IT-system som inte i sitt tänkande skiljer sig från tänkandet inom verksamheten, utan bygger på samma synsätt.

Avhandlingen heter Från system till process. Kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys. Disputationen äger rum den 4 oktober. Mikael Lind träffas på tel 033-16 40 97 eller 0705-66 40 97, e-post Mikael.Lind@hb.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera