Artikel från Lunds universitet
21 september 2001

Aluminium i miljön spårasmed ombyggd jonaccelerator

Fysiska institutionen vid Lunds universitet blir ett av mycket få laboratorier i världen som kan analysera hur aluminium tas upp av kroppen.

Det är jonacceleratorn Pelletronen på Avdelningen för Kärnfysik som modifierats för detta ändamål. Man har sökt pengar för projektet i samarbete med medicinska forskargrupper i Malmö och Lund. Aluminium är i större doser ett miljögift som tros ha samband med vissa sjukdomstillstånd – bl a har man noterat att koncentrationerna av aluminium är mycket höga i hjärnvävnaden hos Alzheimerpatienter.

På fredagen invigdes den ombyggda acceleratorn av Lunds Universitets prorektor Arne Ardeberg. Acceleratorn som kallas Pelletronen har tidigare modifierats för AMS – Accelerator Mass Spektrometri.
– AMS är känsligare än någon annan kemisk eller fysikalisk mätmetod, säger docent Ragnar Hellborg på Avdelningen för Kärnfysik. Metoden går ut på att böja av banorna för olika joner från ett prov med magneter och elektriska fält. På det sättet kan man “sortera” ut olika isotoper efter massan. När det gäller aluminium är metoden så känslig att man bland mer än en biljon aluminiumjoner kan upptäcka en enda avvikande aluminiumisotop!
För att få plats med en ny injektor har Pelletronen fått expandera från Fysikums källarplan upp till ett laboratorium i bottenvåningen.
1997 gav Crafoordstiftelsen en halv miljon kronor för ombyggnaden;
ytterligare några hundratusen kronor vardera gavs av Carl Tryggs Stiftelse och Magnus Bergvalls Stiftelse. Som ansökare stod också Avdelningen för Radiofysik vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Avdelningen för Miljö-
och Yrkesmedicin vid Universitetssjukhuset i Lund.
Det finns i dag bara ett femtiotal AMS-acceleratorer i hela världen. De flesta sysslar med geologiska och arkeologiska åldersdateringar. Detta görs sedan länge vid Pelletronen. Men bara ett fåtal laboratorier ägnar sig liksom Pelletronen åt biomedicinska mätningar. Bl a har man med AMS studerat hur snabb fettnedbrytningen i ämnesomsättningen är och förekomsten av den magsårsalstrande bakterien Heliobacter pylori. I bägge fallen är det prov på utandningsluften som analyseras.

Mera information om AMS-tekniken finns på fysik.lu.se (gå från “Fysik i Lund” till “Miljö och medicin”) För ytterligare information kontakta docent
Ragnar Hellborg, tel 046-222 76 44, e-post: Ragnar.Hellborg@nuclear.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera