Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2001

Svåra samlagssmärtorvanligast hos yngre kvinnor

Långvariga och svåra samlagssmärtor är vanligt hos kvinnor i alla åldrar, men framför allt hos yngre. Knappt 40% av de drabbade hade sökt sjukvård för sina besvär. Det framgår av en avhandling vid Umeå universitet.

Ingela Danielsson, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, konstaterar att långvariga och svåra samlagssmärtor är vanligt hos kvinnor i alla åldrar, men framför allt hos yngre. 13% bland tillfrågade kvinnor i åldern 20-29 år uppgav att de hade sådana besvär. I den åldersgruppen var besvären framför allt ytliga och oftast orsakade av s.k. vulvavestibulit – en typ av långvariga och svåra samlagssmärtor med oklar orsak – medan kvinnorna i åldern 30-49 år huvudsakligen hade samlagsbesvär med värk djupt inne i magen och kvinnor över 50 år mestadels hade besvär av sköra slemhinnor. Knappt 40% av de drabbade hade sökt sjukvården för sina besvär, vilket bör stämma till eftertanke. Ökad kunskap om samlagssmärtor hos läkare och barnmorskor bedöms som mycket angelägen.

För att få besked om hur vanligt det är med samlagssmärtor gjordes en undersökning, där drygt 3 000 kvinnor som kom till gynekologisk cellprovtagning i Västernorrland svarade på en enkät om långvariga (6 månader eller mer) och svåra samlagssmärtor. Av de kvinnor som hade besvär undersöktes 64 gynekologiskt. För att undersöka medicinska, psykosociala och psykosexuella bakgrundsfaktorer vid vulvavestibulit, svarade 37 unga kvinnor med sådana besvär och 71 friska kvinnor i samma åldrar på tre enkäter. En grupp på 14 kvinnor fick pröva 10 behandlingar med akupunktur under 2-3 månader. Resultatet utvärderas strax efter och tre månader efter avslutad behandling.

Resultaten visar att kvinnor med vulvavestibulit skiljde sig mycket lite vad gäller psykosociala eller psykosexuella bakgrundsfaktorer från friska kvinnor i samma ålder. De hade däremot många andra kroppsliga symptom och besvär, vilket tolkades som att det fanns ett psykosomatiskt inslag i sjukdomsbilden. Oavsett om detta är en orsak till eller en verkan av besvären bör hänsyn till det tas vid behandlingen. Vulvavestibulit bedöms ha flera olika och samverkande orsaker, och nya behandlingsmetoder bör prövas. Effekten av akupunkturbehandling av tillståndet har studerats i en förstudie med lovande resultat.

Ingela Danielsson har varit verksam vid kvinnokliniken i Sundsvall och inom primärvården i Medelpad-Härnösand i sammanlagt nästan 20 år. Hon kan nås med e-post ingela.danielsson@lvn.se och på telefon 060-182470 / 182528 (arbete) eller 060-173538 (hem).

Avhandlingen har titeln “Dyspareunia in women with special reference to vulvar vestibulitis”. Svensk titel: “Samlagssmärtor hos kvinnor, speciellt med avseende på vulvavestibulit”.
Disputationen äger rum 09.00 i Rosa salen, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är docent Berit Sjögren, obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera