Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2001

PCB och Östrogen kan orsaka fiskdöd

I avhandlingen presenteras forskningsresultat som visar på hur hormonet östrogen kan påverka den embryonala utvecklingen hos fiskar och hur viktigt det är att hitta tillförlitliga biomarkörer för att kunna identifiera dessa ämnen.

Östrogenets effekter har här jämförts med effekter av polyklorinerade bifenyler, PCBer. Resultaten i denna avhandling visar att PCB kan härma östrogenets verkan i fisken.
Östrogen och PCB visade sig kunna ge omfattande dödlighet hos fiskembryon innan de kläckts. Dessutom gav PCB svåra missbildningar hos de fiskembryon som överlevde till vuxen ålder. Detta tyder på att östrogener och östrogent verkande ämnen kan, om de kommer ut i naturen i större mängder, leda till missbildningar och hög dödlighet hos utsatta fiskpopulationer.
För att hindra att sådana utsläpp sker behövs metoder för att bestämma huruvida ett ämne kan ha östrogen-liknande egenskaper. Man använder sig då av så kallade biomarkörer, där man undersöker huruvida ett ämne kan påverka gener som i naturliga fall regleras av östrogen. Äggskalsproteiner är en typ av biomarkör, där man tittar på uttryck av proteiner som bildar skalet kring fiskägget. I denna avhandling presenteras resultat som visar på att äggskalsproteinerna möjligen inte är tillförlitliga biomarkörer, och att behovet av att studera regleringen av dessa gener är stort.

Liselotte Westerlund är född i Sollefteå, och uppvuxen i Kalmar.

Liselotte Westerlund nås på:
Tel: 090-786 56 25
E-post: lecwest@swipnet.se

Fredagen den 28 september försvarar Liselotte Westerlund, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling: Estrogen and Estrogen Regulated Genes in Teleosts- Effects on Reproduction and Development. Svensk titel: Östrogen och östrogen-reglerade gener i benfiskar – Effekter på fortplantning och utveckling.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, föreläsningssal KB3A9, Umeå universitet. Fackultetsopponent är Dr. Rune Male, institutionen för molekylärbiologi, Universitetet i Bergen, Norge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera