12 september 2001

Rektor välkomnar lagförslag

Regeringen föreslår en ny lag om likabehandling av studenter i högskolan.Syftet är att stärka studenternas skydd mot diskriminering, oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.- Det känns naturligtvis bra att regeringen varit lyhörd för våra synpunkter, säger Ingegerd Palmér, rektor vid Luleå tekniska universitet, i en kommentar.

Bakgrunden till förslaget, som presenteras i regeringens Högskoleproposition Den öppna högskolan, är att studenter i dag inte omfattas av de arbetsrättsliga lagar som förbjuder exempelvis diskriminering på grund av kön.
Dessa diskrimineringslagar gäller i dag bara för anställda och arbetssökande, medan den nya lagen ska gälla högskoleutbildning som bedrivs vid universitet och högskolor med staten, en kommun eller ett landsting som huvudman.

Under våren 1999 skickade en manlig 32-årig student i Luleå ett antal brev via e-post till två kvinnliga studenter, brev som innehöll en rad kränkande uttryck mot den ena av kvinnorna – bland annat en formulering med innebörden att hon borde våldtas. Orsaken till hans brev var en tidigare dispyt om nakenaffischer i en föreningslokal på universitetet.

Universitetets disciplinnämnd såg så allvarligt på de hotfulla sexuella trakasserierna att man beslutade om tre månaders avstängning från undervisningen för 32-åringen. Mannen överklagade till länsrätten, som ansåg att det inte rörde sig om sexuella trakasserier, bland annat med motiveringen att de endast utspelade sig under några dagar och därför bara utgjorde ett sexuellt trakasseri.
Universitetet överklagade i sin tur domen till kammarrätten som i mars år 2000 konstaterade att det visst rörde sig om sexuella trakasserier, men att avstängning från undervisningen var en alltför stark påföljd. Därför överklagade universitetet till regeringsrätten som i juni förra året meddelade att den inte beviljade prövningstillstånd.

– Det hade blivit det första fallet att prövas, så det är mycket olyckligt att det inte sker, sa rektor Ingegerd Palmér då.
– Regeringsrätten menar tydligen att det ska krävas grova fysiska övergrepp för att det ska leda till en avstängning för sexuella trakasserier och det kan väl knappast ha varit meningen med lagen.

Ingegerd Palmér betonade också att hon ansåg det nödvändigt att studenter omfattas av samma lagliga skydd mot diskriminering och trakasserier som exempelvis universitetets anställda, en åsikt hon också framfört vid en rad tillfällen de senaste åren.

Dagens förslag om en ny lag om likabehandling av studenter i högskolan välkomnas givetvis därför av rektor Palmér.
– Självfallet känns det bra att regeringen varit lyhörd och lyssnat på vår kritik, flera universitet och högskolor har under de senaste åren varit i samma situation som den vi befann oss i då, en situation som inte slutade särskilt bra tycker jag, säger Ingegerd Palmér.
– Från min utgångspunkt är det självklart att våra studenter ska omfattas av samma lagliga skydd som universitetets anställda, i synnerhet när de disciplinåtgärder som i dag står till buds för oss att besluta om blir verkningslösa i praktiken.

Den lagrådsremiss som regeringen nu fattat beslut om innebär – förutom lagen om likabehandling – att den enskilde studenten ska ges ökade möjligheter att få hjälp att driva sin sak.

Information: Pressansvarig Jan Nyberg, 070/672 01 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera