Tema

Förbättrad teknik för att analysera kemiska data

Inom kemin idag genereras stora datamängder. Dessa kan exempelvis komma från beskrivningen av strukturer hos en serie molekyler, eller från beskrivningen av en industriell process. Datamängderna resulterar i komplexa datatabeller, vilka måste analyseras. Johan Trygg, kemiska institutionen, Umeå universitet, har i sin avhandling tittat närmare på det problemet.

Första delen av avhandlingen presenterar användbara strategier för datakompression av signaler och bilder, utan förlust av kemisk information. Vidare beskrivs hur dessa strategier möjliggör en snabbare och mer effektiv efterföljande dataanalys.

Vanligt förekommande är att beskrivningar av till exempel en serie molekyler, eller en process, relateras till en så kallad respons. För molekyler kan den vara dess biologiska aktivitet och för industriella processer kvaliteten på slutprodukten. För att analysera och finna ett samband mellan datatabellerna och responsen, finns det ett antal dataanalytiska verktyg att tillgå. Dessa verktyg gör det möjligt att finna t ex vilka strukturella egenskaper för en molekyl som orsakar en ökad biologisk aktivitet.

Den enorma mängd information som dagens kemiska mätinstrument ger upphov till gör det allt svårare att tolka de samband som finns. Dessutom är ofta en del av den informationen irrelevant för det aktuella problemet (biologisk aktivitet). Av denna anledning innehåller därför den andra delen av avhandlingen ett antal nya filtreringsmetoder, som på ett rationellt sätt kan filtrera bort irrelevant information och därmed förbättra tolkbarheten. Dessa metoder är av intresse för bland annat läkemedelsindustrin och massa- och pappersindustrin, där stora mängder data produceras.

Johan Trygg är född och uppvuxen i Umeå. Efter disputationen åker han till Australien för postdoktoralt arbete vid University of Queensland, Brisbane. Detta efter att ha erhållit ett stipendium från Knut och Alice Wallenberg stiftelse.

Johan Trygg nås på:
Tel: 090 -786 59 99
E-post: johan.trygg@chem.umu.se

Lördagen den 29 september försvarar Johan Trygg, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Parsimonious Multivariate Models”. Svensk titel: ”Koncisa Multivariata Modeller”.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC- huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är Professor John McGregor, Department of Chemical Engineering, McMaster University, Canada.

Förbättrad teknik för att analysera kemiska data

 lästid ~ 1 min
The feature is not activated