Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2001

Arne Ljungqvist får KTHs Stora Pris år 2001

För år 2001 tilldelar Kungl Tekniska Högskolan professor Arne Ljungqvist KTHs Stora Pris på 900 000 kronor.

Idrottsrörelsen är i Sverige och internationellt den i särklass största folkrörelsen, som på olika sätt berör nästan alla människor. Att idrott bedrivs enligt principen lika villkor för alla, oavsett om det rör sig om elitidrott, ungdomsidrott eller idrott för allmänt välbefinnande, är en förutsättning för rörelsens trovärdighet och långsiktiga överlevnad. Arne Ljungqvist får KTHs Stora Pris för sitt enträgna arbete för att förhindra doping inom idrott och för att bättre vetenskapliga metoder utvecklas som kan upptäcka förekomsten av doping. Arne Ljungqvist har i denna strävan visat prov på stor personlig integritet och han är en förgrundsperson inom området, både i Sverige och internationellt.

Arne Ljungqvist, 70, har en trettioårig framgångsrik karriär som ledare inom svensk och internationell idrott. Han är läkare och professor (emeritus) i patologi vid Karolinska Institutet. 1971 blev Arne Ljungqvist styrelseledamot i Friidrottsförbundet och 1973 valdes han till ordförande. Kampen mot doping ledde till en internationell karriär och 1976 invaldes han i Internationella Friidrottsförbundets styrelse, IAAF. 1981 blev han vice ordförande i IAAF och ordförande i dess medicinska kommitté. Några år senare blev han ledamot av den Internationella Olympiska Kommittén, IOK, och dess medicinska kommission. Han har nu lämnat sina uppdrag inom svensk idrott men arbetar vidare inom IAAF och IOK.

IAAFs dopingkontroll är idag mycket omfattande. Två gånger om året testas världens 1 000 främsta friidrottare, när som helst och var som helst. Dessutom testas de av sina nationella förbund på träning och vid tävlingar. År 2000 togs nästan 120 000 dopingprover.
Kriget mot doping trappas nu upp ytterligare sedan det i dagarna blivit klart att den oberoende antidopingbyrån WAPs, World Anti Doping Agency, huvudkontor kommer att ligga i Montreal i Kanada. WAP har en stor uppbackning internationellt både inom idrottsrörelsen och bland politiker med Arne Ljungqvist som en av dess främsta påskyndare.

Som aktiv idrottsman blev Arne Ljungqvist svensk höjdhoppsmästare, deltog i OS i Helsingfors 1952 och satte personlig rekord med 2,01 m.
1992 – 1996 var han rektor för Idrottshögskolan på Bosön i Stockholm.

KTHs Stora Pris
Priset utgår ur avkastningen från 1944 års donation av en anonym givare. Det uppgår i år 2001 till 900 000 kronor och utdelas den 16 november i Stockholms stadshus, vid KTHs installations- och promotionshögtid.
Enligt donator utdelas belöning till:
– Person som genom epokgörande upptäckter och skapande av nya värden samt genom sinnrika tillämpningar av vunna rön på det praktiska livets områden främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande, eller
– Person som genom vetenskaplig forskning funnit särskilt värdefulla principer eller metoder vilka är användbara för tillämpningar, som främjar ovan nämnda syfte, eller
– Person som genom konstnärliga insatser “utövar ett mäktigt inflytande särskilt på det egna folkets själsliv”.

Mottagaren skall vara svensk medborgare. Bland tidigare femtiotalet pristagare finns Clarence Crafoord, Lennart Nilsson, Evert Taube, Tage Erlander, Kerstin Fredga, Torbjörn Westermark, Anders Franzén, Georg Bolin, Bertil Aldman, Kjell Wetterlin, Malin Falkenmark, Håkan Lans, Per-Ingvar Brånemark, Mats Leijon, Bodil Jönsson och Jan Uddenfeldt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera