Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2001

Nya professorer vid Stockholms universitet

Ariel Goobar, experimentell astropartikelfysik. Hans främsta intresse är att förstå universums massa och energitäthet. Detta studeras med hjälp av astronomiska observationer som visar hur universums expansion har utvecklats med tiden allt sedan Big Bang. Maria Koptjevskaja Tamm, allmän språkvetenskap med inriktning på forskning inom projektet Språktypologi med inriktning på östersjöområdetHennes forskning handlar fr.a. om språktypologi, […]

Ariel Goobar, experimentell astropartikelfysik.
Hans främsta intresse är att förstå universums massa och energitäthet. Detta studeras med hjälp av astronomiska observationer som visar hur universums expansion har utvecklats med tiden allt sedan Big Bang.

Maria Koptjevskaja Tamm, allmän språkvetenskap med inriktning på forskning inom projektet Språktypologi med inriktning på östersjöområdet
Hennes forskning handlar fr.a. om språktypologi, dvs jämförande studier av olika språkliga företeelser tvärs över världens språk i syfte att upptäcka i vilka avseenden språken kan vara lika eller olika sinsemellan och att söka faktorer som kan ligga bakom dessa likheter och variationer. Hon har också intresserat sig för huruvida europeiska språk och särskilt språken kring Östersjön uppvisar egendomliga drag gentemot världens övriga språk.

Leif Lenke, kriminologi
Han har forskat med inriktning mot kriminal-, alkohol-, och narkotikapolitik i ett internationellt perspektiv. Andra intresseområden har varit grundforskning kring utvecklingen av stöld- och våldsbrott

Michael Tjernström, meteorologi med inriktning mot gränsskiktsmeteorologi
Hans forskning handlar om atmosfärens dynamik på mindre skalor än de vi oftast ser på TV:s väderprognoser. Atmosfärens rörelser sker i ett mer eller mindre kontinuerligt spektrum, från hundratals kilometer ner till meterskalan under vilken all rörelse blir till värme genom turbulens. De mindre skalorna, från några tiotals kilometer och ner, svarar för atmosfärens anpassning till det lokala underlaget och till skillnader i detta, till exempel land-hav eller skog-åkermark. De rörelser som uppstår på grund av sådana skillnader är betydelsefulla för energibalansen vid jordytan och därmed för klimatet, och studeras med en kombination av matematiska strömningsmodeller och fältstudier.

Hartmut Traunmüller, auditiv fonetik
Hans forskning kretsar mest kring talet. Han intresserar sig för hur talarnas ålder, kön, röststyrka, talhastighet, emotioner och andra “paralingvistiska” och rumsliga faktorer återspeglas i talet och på vilka grunder människan som lyssnare utöver detta också förmår uppfatta det som sägs. Intresset inbegriper också språkliga former med en utomspråklig motivering (viss prosodi, ljudhärmande ord, ljudsymbolik), som ofta återfinns i många språk, vare sig de är besläktade eller ej.

Benkt Wangler, data- och systemvetenskap
Hans forskning faller inom området informationssystemteknik och berör dels de tidiga faserna av informationssystemutveckling, t.ex. verksamhetsmodellering eller hantering av krav på informationssystem, och dels affärsprocessorienterad integration av gamla och nya system och därtill kopplade möjligheter till tjänsteutveckling. Ett ytterligare
intresseområde rör teknik för och användning av s.k. datalager.

.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera