Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2001

Hur blodfetter tas upp i kroppen

Fredagen den 14 september försvarar Yan Shen, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling om ett protein, apolipoprotein CII, och dess roll när kroppen snabbt ska omsätta de i medeltal ca 100 g fett som vi intar dagligen.

Enzymet lipoproteinlipas spjälkar blodfetter. Detta är nödvändigt för att fettet ska kunna tas upp från blodet och in i kroppens olika celler, där det antingen utnyttjas som byggstenar eller som bränsle för energiproduktion. Eventuella överskott av fett lagras i fettväven. I blodet är fettet förpackat tillsammans med speciella proteiner, s.k. apolipoproteiner, i små stabila fettdroppar, s.k. lipoproteiner. Ett av apolipoproteinerna, apolipoprotein CII, är nödvändigt för att aktivera lipoproteinlipas, som annars inte kan angripa fettet. Man visste sedan tidigare att den yttersta tredjedelen av apolipoprotein CII är viktig för aktiveringen, som hänger på att apolipoprotein CII binder till lipaset. Vad som sedan händer in i minsta detalj vet man forfarande inte.

Yan Shen har utforskat vilka beståndsdelar av apolipoprotein CII som är särskilt väsentliga för aktiveringen. För detta har hon använt två huvudsakliga metoder: Dels studier av apolipoprotein CII från andra djurslag än människa för att jämföra vilka delar som behållits oförändrade under utvecklingen, dels har hon på olika sätt förändrat (muterat) humant apolipoprotein CII för att påverka aktiveringsförmågan. Studierna har lett fram till en modell av hur den lipasbindande delen av apolipoproetin CII ser ut och vilka kemiska strukturer som är kritiska för aktiveringen. Den unika funktionen för apolipoprotein CII är att möjliggöra snabb omsättning av de 100 g fett som vi dagligen i medeltal stoppar i oss.

Yan Shen är född i Kina, men flyttade som nygift till Umeå där hon gjort sitt avhandlingsarbete. Hon är sedan ett halvår bosatt i Boston, USA, och har där nyligen påbörjat en forskartjänst vid Harward Medical School.

Avhandlingen har titeln “Apolipoprotein CII: Studies on structures necessary for activation of lipoprotein lipase”. Svensk titel: “Apolipoprotein CII: studier av vilka speciella strukturer som behövs för aktivering av enzymet lipoproteinlipas”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i hörsal KB3B1, KBC-huset, Umeå Universitet.
Fakultetsopponent är Dr Robert O. Ryan från Children´s Hospital Oakland Research Institute, Kalifornien, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera