Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2001

Världsexpertis på symposium om medicinska konsekvenser av olyckor med strålning

I anslutning till kärnenergiberedskapsövningen Barent´s Rescue 2001 i Patnerskap för freds anda, anordnar Centrum för strålningsmedicin, Karolinska Institutet, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen ett internationellt symposium om medicinska konsekvenser av olyckor med strålning.Symposiet äger rum den 13 september klockan 08.30 till 17.30 i Karolinska sjukhusets aula, Stockholm, ingång från huvudentrén.Intresserade vetenskapsjournalister är välkomna!

Världsexpertis på symposium om medicinska konsekvenser av olyckor med strålning

I anslutning till kärnenergiberedskapsövningen Barent´s Rescue 2001 i Patnerskap för freds anda, anordnar Centrum för strålningsmedicin, Karolinska Institutet, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen ett internationellt symposium om medicinska konsekvenser av olyckor med strålning.

Symposiet äger rum den 13 september klockan 08.30 till 17.30 i Karolinska sjukhusets aula, Stockholm, ingång från huvudentrén (följ skyltarna).

Som föredragshållare deltar några av världens ledande experter inom området. Bland dessa kan nämnas Makoto Akashi, Japan, som kommer att dela med sig av erfarenheter från Tokaimura-olyckan, Robert Gale, USA, som kommer att tala om stamcellstransplantation i samband med strålningsolyckor och Ralf Peter, Tyskland, som kommer att tala om kliniska effekter och behandling av lokala strålskador. Andra talare är Carita Lindholm, Finland, som tar upp nya sätt att se på biologisk dosimetri och A.V.Akleyev, Ryssland, som kommer att berätta om uppföljningen av olyckorna i Cheliabinsk-området i Ryssland.

Mer information om symposiet finns på www.ki.se/csm.
Information om Barent´s Rescue finns på http://barentsrescue.srv.se/


För ytterligare information och för anmälan till seminariet kontakta Anita Enflo som nås på telefon 08-729 72 02 eller 070-521 48 24

Intresserade vetenskapsjournalister är välkomna!


TIME PLAN 010830
SATELLITE MEETING BARENT´S RESCUE 2001
MEDICAL CONSEQUENCES OF RADIATION ACCIDENTS
at the Karolinska Hospital Stockholm, Aula Main Building
Thursday September 13th, 2001

8.45-9.00 Welcome address and opening of the Conference
Per Kulling and Rolf Lewensohn, Stockholm

9.00-10.20 Session I: Introduction, local radiation effects, dosimetry
Chairmen: Karl-Axel Norberg and Jan-Olof Fernberg, Stockholm
9.00 Major Radiation accidents in the 20th century,
acute medical consequences ñ a brief overview
Jon Reitan, Oslo
9.20 Local radiation exposure – clinical effects and treatment
Ralf Peter, Ulm
9.50 Biological dosimetry – new approaches
Carita Lindholm, Helsinki

10.20 Coffee break

10.40-12.30 Session II: Acute medical treatment after major radiation exposure
Chairmen: T.M. Fliedner, Ulm and Leif Stenke, Stockholm
10.40 Experiences from the Tokaimura accident
Makoto Akashi, Chiba
11.10 Experiences from the Chernobyl accident
A. Yu Bouchmanov, Moscow
11.30 Therapy of bone marrow failure after radiation accidents
Robert Gale, Los Angeles
12.00 Novel approaches to assess health impairments after accidental whole body radiation exposure as a basis for medical interventions
T.M. Fliedner, Ulm

12.30 Lunch

14.00-15.15 Session III: Long-term medical effects of major nuclear fallout
Chairmen: Wendla Paile, Helsinki and Siegfried Joussineau, Stockholm
14.00 Medical and Biological consequences from the Chernobyl accident
M. Maksioutov, Obninsk
14.30 Preliminary title:Thyroid cancer in children following the Chernobyl accident
Sir Dilwyn Williams, Cambridge
15.00 Iodine profylaxis – recent recommendations from the WHO
Wendla Paile, Helsinki

15.15 Coffe break

15.30-17.00 Session IV: Epidemiological aspects on major nuclear fallout
Chairmen: Lars-Erik Holm and Rolf Lewensohn, Stockholm
15.30 Cheliabinsk, the Techa river: Long term follow up
A. V. Akleyev, Cheliabinsk
16.00 Low dose risk assessment: Recent epidemiological approaches
Per Hall, Stockholm
16.30 Summary and discussion
Lars-Erik Holm, Stockholm

17.00 Closing of the meeting
Rolf Lewensohn, Stockholm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera