Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 augusti 2001

Pakistanska revisorer får svensk magisterexamen

Efter ett års heltidsutbildning har 15 pakistanska revisorer fått en svensk magisterexamen (MSc in Accounting and Computer Sciences) vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Utbildningen har skett i samarbete med RRV och har finansierats av Världsbanken/Asiatiska utvecklingsbanken. Revisorerna har bl.a. fått utbildning i miljörevision och förväntas bekämpa korruption i Pakistan.När de nyligen vid en högtid fick sina magisterexamensbevis av universitetets rektor Gustaf Lindencrona deltog även Pakistans och Kinas ambassadörer i Sverige och Sveriges ambassadör i Pakistan.

Mycket händer i Sveriges nya företagsekonomiska centrum
Företagsekonomiska institutionen har sedan förra sommaren flyttat in i nya renoverade lokaler i Kräftriket inom universitetsområdet i en historisk och vacker omgivning i en modern och stimulerande studie-, forskar-, konferens- och arbetsmiljö.

Många disputationer
Tio nya ekonomie doktorer år 2000 och elva nya från mars till juni 2001.
– Det är rekord för institutionen säger Sikander Khan, institutionens prefekt. Vår stimulerande forskarmiljö har säkert bidragit till att doktoranderna färdigställt sina avhandlingar. Det är sällan en avhandling skrivs på kortare tid än sex år. Vi är stolta över vår forskarutbildning som, trots knappa resurser har förmågan att driva fram så många duktiga forskare till gagn för institutionen och grundutbildningen som för samhället i stort, både nationellt och internationellt.

Titel och författare på doktorsavhandlingarna finns på www.fek.su.se/current_research/Dissemination.htm

Närmare information fås från Marie Jackalin, tfn 08-16 21 94, e-post mja@fek.su.se eller Sikander Khan, tfn 08-16 30 35, e-post sik@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera