Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 augusti 2001

Doktorander från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gästar Stanford

Stanford University är ett av världens mest prestigefyllda universitet och har under många decennier varit motorn i Silicon Valley, det moderna IT-samhällets Mekka. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet intensifierar nu sitt samarbete med Stanford. Som ett led i detta åker på lördag 16 utvalda doktorander dit för en veckas skräddarsydd och intensiv doktorandutbildning med några av Stanfords främsta forskare och lärare.


– Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skall utvecklas genom strategiska allianser av världsklass, säger professor Rolf Wolff, rektor för Handelshögskolan. Vi måste också bli bättre på att samarbeta inom Göteborg, varför några doktorander från Chalmers också ingår i den grupp som vi tar över till kiseldalen.

Under de närmsta åren kommer Handelshögskolans forskare och lärare att ha ett intensifierat utbytet med Stanford på olika nivåer. Den nu aktuella doktorandkursen är bara en del i samarbetet. Doktoranderna spänner över ett vitt fält av områden och syftet är också att skapa samarbeten över institutionsgränserna inom Handelshögskolan.

De utvalda doktoranderna ser mycket fram emot den tvärvetenskapliga utbildningen och chansen att få ta del av de välrenommerade forskarnas kunskaper. Vissa är i början av sin doktorandutbildning medan andra inte har så mycket kvar. Alla hoppas och tror dock att kursen inte bara kommer att ge rena kunskaper, utan också intryck, idéer och inspiration som kommer att vara till glädje i det fortsatta arbetet. Att få lära känna doktorander från andra institutioner upplevs också som oerhört värdefullt och något som kommer att påverka Handelshögskolans forskning framöver.


För ytterligare information kontakta rektor Rolf Wolff, telefon 031-773 5610, e-post Rolf.Wolff@handels.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera