Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juli 2001

Klart förslag till svenska riktlinjer för stamcellsforskning

Förbud mot att skapa mänskliga embryon enbart för forskning. Nej till experiment med kloningsteknik. Ja till forskning på stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning. Det är dessa riktlinjer som bör gälla för forskningen om stamceller, anser nämnden för forskningsetik inom ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet.

Kanske kan stamcellsforskning leda till att en rad allvarliga sjukdomar blir möjliga att bota. Samtidigt väcks dock svåra frågor om människovärde och livets start. Etiknämnden påpekar att de kommer att noga följa utvecklingen inom området och att riktlinjerna kan komma att ändras om förutsättningarna ändras. I och med förslaget går nämnden på samma linje som EU-kommissionens etiska råd och Nordiska ministerrådets bioetikkommitté.

Det är främst de tre sista punkterna i nedanstående lista som är omdiskuterade. Som första land i världen godkände Storbritannien tidigt i år att embryon får skapas genom s k terapeutisk kloning i forskningssyfte, något som alltså inte anses godtagbart här. Huvudpunkterna i förslaget till svenska riktlinjer:
– Stamceller från vuxna. Att ta stamceller från vuxna till forskning kan betraktas som vävnadsdonation. Lagen om transplantation och Socialstyrelsens föreskrifter gäller.
– Stamceller från navelsträngsblod efter förlossningar. Att använda navelsträngsblod kan jämföras med tillvaratagande av biologiskt material. Godkännande från barnets vårdnadshavare krävs och Hälso- och sjukvårdslagen gäller.
– Stamceller från aborterade foster före vecka 14. Forskning endast vid mycket synnerliga skäl och då krävs tillstånd såväl från kvinnan som från Socialstyrelsen. Aborter får ej sättas igång i forskningssyfte.
– Stamceller från embryon som blivit över från provrörsbefruktning. Klartecken att ta stamceller från embryon som är högst 14 dagar gamla. Därefter måste embryona förstöras. Godkännande från donatorerna krävs.
– Skapande av embryon genom kärncellsöverföring (terapeutisk kloning). Anses inte etiskt godtagbart för närvarande.
– Skapande av embryon enbart för forskningsändamål. Anses inte heller etiskt försvarbart för närvarande.

På www.vr.se/medicin/riktlinjer.htm finns bakgrundet till förslaget.
Vetenskapsrådets styrelse tar beslut om riktlinjerna den 3 oktober.

För kommentarer kring riktlinjerna:
Gisela Dahlquist, ordförande i nämnden för forskningsetik
090-785 38 76/070-647 34 11/ gisela.dahlquist@pediatri.umu.se

För kommentarer från Vetenskapsrådet:
Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin
08-546 442 74/ Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se

Pressmeddelandet skickat av: Presschef Kajsa Eriksson, 08-546 442 16/0733-66 62 16

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera