Artikel från Stockholms universitet
27 juni 2001

Flickor med tidig sexuell debut i ett livsloppsperspektiv

Sexualiteten har ganska lika utvecklingsimplikationer i tonårsflickors liv idag som för 26 år sedan.Det är ett av de resultaten som framgår i en avhandling som Chris Magnusson vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet nyligen lagt fram. Den behandlar flickors livssituation beträffande relationer, välbefinnande, självperception och anpassning i ett livslopps perspektiv

Chris Magnusson har tagit data från 1) det svenska longitudinella forskningsprogrammet, “Individuell utveckling och anpassning” (IDA), där alla flickor som gick i åttan (15 år) i en mellansvensk kommun 1970, deltog; 2) ett projekt som undersökte problembeteende och inkluderar alla flickor i åttan i samma svenska kommun 1996; 3) 30 kvinnor med sexrelaterade gynekologiska problem i tonåren som har besökt en ungdomsmottagning och en matchad kontrollgrupp samt 4) ett representativt sampel av svenskar (Solna projektet), som har följts från födelsen tills de var 38 år.
Resultatet i studierna 1 och 2 visade att det mest framträdande var flickornas multiproblemsituation både med avseende på personlig och social anpassning. Resultat från studie 2 visar dessutom att majoriteten av kvinnorna med tidig sexuell debut upplevde sin tonårssexualitet negativt och de hade upprepade och varierande gynekologiska problem som unga vuxna. Resultaten från studie 3 visade att tidig sexuell debut i sig inte är ett avvikande beteende men att situationen är annorlunda om flickorna också hade problembeteenden. Utvecklingsprocessen var olika beroende på om tidig sexuell debut och problembeteende samverkade i tonåren. Kombinationen hade fler negativa implikationer både i tonåren och i vuxenlivet.
Analyserna som gjordes i studie 4 visade att tidpunkten att tidigt anpassa sig till vuxenroller syns vara inbakad i utvecklingsprocesser som går långt tillbaka i tiden för både den enskilda individen och hennes föräldrar. Tidig sexuell debut var associerat med både problem i barndomen (sociala passningsproblem hos barnet och påfrestande mor-dotter relation) och framtida svårigheter (att flytta hemifrån tidigt, bilda familj i unga år, och sociala anpassningsproblem).

Avhandlingens titel: Kvinnor med tidig sexuell debut i ett livsloppsperspektiv.

Chris Magnusson kan nås på tfn 0485-286 44 t.o.m. 12/8, därefter 08-753 11 32, e-post cmn@psychmax.psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera