Tema

Forskningsråden och VINNOVA diskuterar samverkan

Samtliga statliga forskningsråd och Verket för innovationssystem, VINNOVA, har nyligen mötts för att diskutera samverkan inom olika områden.- För att den nya finansieringsorganisationen ska fungera väl är det angeläget att fånga upp frågor som är gränsöverskridande och gemensamma, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

Myndigheterna har till att börja med skapat gemensamma arbetsgrupper för olika frågor, bland annat ska en grupp diskutera hur kontraktsskrivning och ekonomisk redovisning för forskningsprojekt ska kunna samordnas.
Man konstaterade också att ett eller flera nya forum behövs för att se till att ansökningar som kommit ”fel” eller sänts till flera finansiärer får en bra hantering och behandlas av rätt instans. Dessutom finns behov av att säkra att ansökningar inte hamnar ”mellan stolarna”. Vidare diskuterades samarbetsområden som kan komma att bli aktuella framöver.

Samtalen mellan de statliga forskningsråden och VINNOVA fortsätter till hösten. Med den nya myndighetsorganisationen har Sverige fått en öppnare struktur för finansiering av såväl grundforskning som behovsmotiverad forskning. Ledningarna i de nybildade myndigheterna menar att det är viktigt att de centrala aktörerna tillsammans utvecklar de nya förutsättningarna.

Forskningsfinansiärer som deltagit i diskussionerna:
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Verket för innovationssysten, VINNOVA
Vetenskapsrådet

Ytterligare information kan ges av:
Cecilia Nordling
Expert Vetenskapsrådet
08-546 44 335
Cecilia Nordling@vr.se

Forskningsråden och VINNOVA diskuterar samverkan

 lästid ~ 1 min