Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2001

Första pengarna till konstnärligt FoU

Närmare elva miljoner kronor har nu delats ut till sex kollegier inom konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete, FoU. Dessutom har tre planeringsbidrag delats ut. Utgångspunkten har varit den konstnärliga processen och att föra samman konstnärliga utövare och forskare till ett fruktbart samarbete.

Att integrera konst och vetenskap är ingen lätt procedur; det visar försök från andra länder. Det som bör åstadkommas är, åtminstone delvis, något nytt som måste få växa fram successivt. Sedan får man utvärdera i samråd med berörda konstnärliga utövare och forskare. Satsningen på konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete betraktas därför som en försöksverksamhet ett par år framåt. Avsikten med stödet de första två åren är främst att skapa strukturer och nätverk snarare än att sätta igång konkreta projekt. Verksamheten ska vara något annat än den traditionella forskningen. Med utgångspunkt “i” den konstnärliga processen förväntas en “kvalificerad reflektion” äga rum där den vetenskapliga metoden kan bli ett hjälpmedel.

Arbetsgruppen för konstnärligt FoU finns inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet. Ordförande: Olle Kåks, konstnär och professor, Stockholm. Ledamöter: Staffan Henriksson, professor i arkitektur, KTH; Torsten Kälvemark, utredare Högskoleverket; Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet; Göran Malmgren, f d rektor Musikhögskolan Stockholm; Suzanne Osten, regissör och professor Dramatiska Institutet, Stockholm.

Totalt kom 20 ansökningar in. Två exempel på nätverk/strukturer som fått medel:

Kollegium för möten mellan skilda discipliner på temat “Konst och nya medier”
Rektor Marie-Louise Ekman, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Sammanlagt för 2001-2002: 1 785 000 kr

Att i samarbete mellan musiker, forskare och studenter undersöka de konstnärliga, kreativa processerna i gränslandet mellan den skrivna musiken och den improviserade.
Professor Anna Ivarsdotter, Institutionen för Musikvetenskap, Uppsala universitet
Sammanlagt för 2001-2002: 3 033 000 kr

Utförligare information och fullständiga projektlistor finns på www.vr.se/Humsam/FoU.htm
Information kan även ges av:
Torbjörn Lind, forskningssekreterare
08-546 443 28 / torbjorn.lind@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera