Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2001

Första pengarna till utbildningsforskning

Sammanlagt tolv forskningsprojekt, tre forskarskolor och 23 projektplaneringar får närmare 16 miljoner kronor av den nya utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet.- Glädjande är att det kommit ansökningar från praktiskt taget alla universitet och högskolor och att merparten har tydliga planer på nätverksbyggande mellan de olika lärosätena, säger Berit Askling huvudsekreterare i kommittén.

Satsningen på utbildningsvetenskap fokuserar på kunskapsbildning i vid mening och på lärarutbildningens behov av forskningsanknytning. Arbetet har bara varit igång sedan i mars och trots det mycket pressade tidschemat för denna första ansökningsomgång (sista ansökningsdag låg i början av maj) så kom drygt 80 ansökningar om stöd fr o m 2001 in.
– I kommittén hoppas vi att forskningsområdet ska locka forskare från olika discipliner och forskningstraditioner att komma med ansökningar inom det utbildningsvetenskapliga området, säger Berit Askling.

Några exempel på projekt som fått medel (den fullständiga listan över alla beviljade projekt bifogas i separat fil):
Lärande i flerkulturella barnmiljöer
Professor Karin Aronsson, Linköpings universitet
Matematik – en manlig domän?
Univ.lektor Gerd Brandell, Lunds universitet
Motivationens och andra faktorers betydelse för elevers lärande och prestationer
Fil dr Joanna Giota, Göteborgs universitet
Klassrumsmiljön ur elev- och lärarperspektiv
Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet
Pedagogiskt drama som metod för konfliktlösning
Professor Hors Löfgren, Malmö högskola

Nästa ansökningstillfälle (för medel fr o m 2002) är den 31 augusti 2001. Då finns drygt 50 miljoner kronor att söka. Mer information finns på http://www.vr.se/Utbildningsvet/utbildningsvetenskap.htm

Ytterligare kommentarer:
Berit Askling huvudsekreterare (professor i pedagogik, Göteborgs Universitet)
08-546 441 84/031-773 24 43
berit.askling@vr.se

Information kan även ges av:
Barbro Hänström, 1:e forskningssekreterare
08-546 443 25
barbro.hanstrom@vr.se


Pressmeddelandet skickat av:
Kajsa Eriksson, presschef
08-546 442 16/0733-66 62 16/Kajsa.Eriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera