Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2001

Första professorn i engelska vid Örebro universitet

Cornelia Ilie är ny professor i engelska vid Örebro universitet. Cornelia Ilies främsta forskningsområde är retoriken i den parlamentariska debatten och då främst politikers argumentationsstrategier i Sveriges, Englands och Polens parlament. Hon arbetar även med ett forskningsprojekt där argumentationsmönster i akademiska texter undersöks.

Cornelia Ilie kom till Sverige 1984 från Rumänien där hon arbetat som bland annat simultantolk på engelska och franska. Hon har även arbetat som översättare av böcker och film. Hon beundrade svensk litteratur och Ingmar Bergmans filmer och lärde sig därför svenska på universitetet i Bukarest. Cornelia Ilie disputerade 1994 på en avhandling om hur retoriska frågor används i olika fackspråk som till exempel i domstolar. Efter sin doktorsavhandling har hon arbetat vid Umeå universitet, Berkeley University of California i USA och nu senast vid Stockholms universitet.

I Örebro kommer Cornelia Ilie att fortsätta sin forskning om argumentationsstrategier. Denna forskning anknyter till forskningsprofilen om människors miljö, kommunikativa processer och demokrati, som är en av fyra forskningsprofiler vid Örebro universitet. Hon kommer även att undervisa, bland annat med en retorikkurs på engelska.

Cornelia Ilie tillträder sin tjänst 1 juli och blir den sjätte kvinnan som innehar en professorstjänst vid Örebro universitet.

För mer information, kontakta Cornelia Ilie, tfn 08-16 25 71, 08-641 29 29

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera