Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2001

Internationell konferens om inlandsisar

Hur inlandsisar växer till och under vilka förutsättningar det sker kommer att diskuteras vid en konferens på Idre Fjäll i Dalarna18 – 21 juni.

Det är forskare och doktorander vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet som arrangerar en internationell workshop ’INCEPTIONS’, utifrån de kunskaper om hur den marina miljön och klimatet såg ut när inlandsisar började växa och nya kunskaper om isdynamik samt samspelet mellan inlandsisar och dess underlag. Vid konferensen deltar ca 35 ledande forskare inom glacialgeologi och glacialmorfologi, paleoklimatologi, klimat- och ismodellering och maringeologi från mer än 20 forskningsinstitut och universitet världen över. Viktiga frågeställningar är var och hur inlandsisar först byggs upp och vilka geologiska spår som idag kan identifieras (på land och i haven) och de samband som råder mellan de växande isarna och klimatsystemet. Frågan är av stor vikt för framtida befolkningsgrupper i forna nedisade områden.

’Keynote’-föreläsningar kommer att hållas av bl.a. professor Johan Kleman vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, professor Stephen C. Porter vid Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, Dr. Shawn Marshall vid Department of Geography, University of Calgary och professor Robert Oglesby vid NASA. Dessutom blir det reguljära föreläsningar, en postersession, exkursioner och tid avsatt för diskussioner med det uttalade målet att formulera nya forskningsprojekt. Den internationella kvartärgeologiska tidskriften Quaternary International inom Elsevier-sfären bjuder på möjligheten att publicera artiklar under temat “glacial inception”.

Ett av skälen till att förlägga mötet till Skandinavien är att norra Sverige och delar av fjällkedjan är det område där landformer och lagerföljder från den senaste nedisningens inledningsskede är bäst bevarade. Kunskapsläget om den senaste nedisningens startfas är ännu så länge avsevärt sämre i Nordamerika och Asien.

Genom att konferensen förlagts till Idre finns möjlighet att genom en kort kvällsexkursion besöka såväl klassiska glacialmorfologiska lokaler med landformer, som enligt undersökningar sannolikt bildades av bergskedjecentrerade inlandsisar, dvs. under uppbyggnadsskeden.

Ytterligare information om konferensen finns på
http://ng220.natgeo.su.se/inceptions/default.htm

Närmare upplysningar lämnas av Arjen Stroeven, tfn 08-16 42 30 eller professor Johan Kleman, tfn 08-16 48 13, 070-796 82 03.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera