Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2001

Nervsystemets utveckling undersökt

Nervsystemet är utan tvekan det mest komplexa system vi har i kroppen. Det styr ett ofantligt antal processer, alltifrån att vi drar bort handen från en het platta, till att vi kan minnas 20 år tillbaka i tiden. Miriam Karlsson vid Uppsala universitet har undersökt hur nervsystemet utvecklas.

Alla nervsystemets funktioner bygger på att uppbyggnaden under tiden som embryo är korrekt. Först bildas nervcellerna i ett stort överskott, för att sedan genomgå en process som kallas naturligt förekommande celldöd eller apoptos – programmerad celldöd. Denna process sker samtidigt som nätverket av nervceller och kontakter med olika delar av kroppen byggs upp.
För att inte alla nervceller ska dö, finns det reglerande mekanismer, bland annat i form av överlevnadsfaktorer – så kallade neurotrofa faktorer. Dessa styr att nervcellsutskott växer till olika målorgan i kroppen, där de bildar kontakter och får en överlevnadssignal. Dessa
mekanismer är mycket tydliga i det perifera nervsystemet, medan mekanismerna i delar av det centrala nervsystemet, t. ex. näthinnan och dess uppkoppling till hjärnan, är mindre tydliga.

I sitt avhandlingsarbete har Miriam Karlsson kommit fram till att överlevnadsfaktorer såsom nerve growth factor (NGF) finns i näthinnan under utvecklingen. NGF styr under en period av naturligt förekommande celldöd överlevnaden av en hel nervcellspopulation i näthinnan som kallas horizontalceller. Dessa celler är en länk mellan fotoreceptorer – som tar emot ljusimpulser från omgivningen och omvandlar dem till en nervimpuls – och retinala ganglieceller – som bildar synnerven och skickar vidare signalen till hjärnan för tolkning. Dessutom har Miriam
Karlsson visat att ljus och mörker påverkar bildningen av en annan neurotrof faktor som kallas brain-derived neurotrophic factor, BDNF, i den hjärndel som synnerven kopplar upp sig på. Ljus ökar bildandet, och mörker minskar den.

Både vid skador på nervsystemet och vid neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson, dör nervceller. Genom att lära oss mer om mekanismer som reglerar naturligt förekommande celldöd under embryoperioden, kan vi vinna kunskap om processer som gäller vid sjukdom och skada på nervsystemet.


Avhandlingens titel är Neurotrophic Factors and their Receptors in the Developing Avian Retina and its Tectal Target.
Miriam Karlsson kan nås på telefon 018 – 471 49
42eller e-post Miriam.Karlsson@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera