Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2001

Investeringar i övergångsekonomier

Investeraren i en övergångsekonomi söker högre avkastning som kompensation för den högre risk denne tar. Viljan att finnas kvar på en marknad och även politiska hänsyn spelar förvånansvärt stor roll. Vidare är de personliga kontakterna betydligt viktigare för företag som investerar i en övergångsekonomi än när investeringsbeslut fattas. Samtidigt sker fler beslut än vanligt grundade delvis på ren intuition och viljan att investera stöds också av vad samhällsvetarna kallar “begränsad rationalitet”.

Detta visar Olga Golubeva i sin avhandling som hon försvarar vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har belyst hur och varför utländska investerare söker sig till övergångsekonomiernas osäkra marknad. Som exempel har hon närmare studerat bakgrunden till investeringarna av de svenska företagen Ericsson och Vattenfall i Ryssland och de baltiska länderna. Dessa studier baseras på så kallade fallstudier. Tjugofem personer i ledande ställning i företagen har deltagit i en djupintervju enligt frågeformulär. Avhandlingens slutsatser stämmer på många punkter med de etablerade teorier som finns vad gäller investeringar i övergångsekonomier

Olga Golubeva menar också att på de flesta punkter är förutsättningarna för investeringsbesluten desamma i utvecklade ekonomier som i övergångsekonomier. Den största skillnaden ligger i graden av turbulens. En annan skillnad finns i avståndet till en makthierarki ofta med rötter i det gamla samhället jämfört med de utvecklade ländernas traditionellt demokratiska styrelseskick. Vill man kan man välja att se en möjlighet i detta: övergångsekonomierna skulle, med sin starka historiska tradition av personliga relationer, kunna utveckla nätverk liknande de som finns som stöd för den ekonomiska utvecklingen i flera asiatiska länder och därigenom ge ett alternativ till de företagsstrukturer som främst präglar USA och Västeuropa.

Avhandlingens titel : Foreign Investment Decision-Making in Transition Economies

Disputationen äger rum tisdag 12 juni kl. 13.00 i Skandiasalen, Kräftriket, hus 15, sal 201, Roslagsvägen. Opponent är Associate Professor Julio Orlando De Castro, College of Business Administration, University of Colorado at Boulder, USA

Olga Golubeva kan nås på tfn 0708-34 27 23, e-post olga@swipnet.se

Avhandlingen kan rekvireras från Rickard Castillus, Företagsekonomiska institutionen (rc@fek.su.se, tfn 08-16 32 17).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera