Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2001

Har universitetsbiblioteken rätt att ta ut avgifter för arbetskostnad i samband med hantering av för

I en text från TT som publicerades i DN 2001-06-08 står: “Miljontals kronor har felaktigt betalats in till universitetsbiblioteken av glömska studenter. Dessa bibliotek har inte rätt att ta ut förseningsavgifter hävdar Högskoleverket (HSV) efter att ha låtit Ekonomistyrningsverket (ESV) syna frågan.”

Bakgrunden är att en student har anmält Stockholms universitetsbibliotek till Högskoleverket för att ha blivit krävd på 600 kr.

Svaret från HSVoch ESV är att bibliotekslagen, SFS 1996:1596, inte omfattar högskolebibliotek och att dessa bibliotek därmed inte skulle ha rätt att ta ut avgifter för försenade böcker utan att begära särskilt tillstånd av regeringen.

Huruvida detta är rätt tolkning av rättsreglerna eller inte har Stockholms universitetsbiblioteks ledning bett KBs jurist och Stockholms universitets chefsjurist att ge sin syn på. I avvaktan på deras bedömning kommer biblioteket inte att effektuera några avgifter, men registrera förseningar som vanligt.

Universitetsbiblioteket anser för det första att frågan om avgifter ska ses som ett skydd för tredje man, dvs. för allas lika rätt och tillgång till litteraturen. Där vet vi att vi har ett starkt stöd i universitetets studentorganisation.

För det andra anser vi att beslutet om regler för låneverksamheten, som har tagits i Biblioteksstyrelsen, universitetsbibliotekets högsta beslutande organ, sammansatt av representanter för studenter, fakulteter och bibliotek, gäller. Reglerna accepteras av låntagaren när lånekortet kvitteras ut och bör därmed betraktas som ett gällande avtal mellan biblioteket och låntagaren. Reglerna finns på http://www.sub.su.se/lan/lan/Laneregler.htm

För det tredje vill vi fortsätta diskussionen med HSV och ESV eftersom svaret dels avser rätten att ta ut de egentliga förseningsavgifterna, dels rätten att ta ut en avgift för den arbetskostnad som uppstår i hanteringen av försenade lån, och hur den beräknas. Vi anser alltså att det finns en del oklarheter att reda ut som gäller det enskilda ärendet.

Vi avser också att gå vidare eftersom ärendet kan få stora konsekvenser för nuvarande verksamhet på samtliga universitetsbibliotek och därmed är av övergripande principiellt intresse.

Eventuellt ytterligare återbetalningskrav kommer inte att behandlas förrän fakta i det här målet är helt klarlagda.

Ytterligare information lämnas av överbibliotekarien Gunnar Sahlin, tfn 08-16 28 19

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera