Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2001

Fernströmpris till ALS-forskaren Peter M. Andersen

Den särskilda priskommittén vid Medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet, har för 2001 tilldelat Peter M. Andersen skeppsredare Eric K. Fernströms pris till "yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare". Prissumman är 100 000 kr. Andersen belönas för sina upptäckter av genetiska orsaker till sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS).

Peter M. Andersen har dansk läkarexamen, men har fr.o.m. AT-perioden varit verksam i Sverige. Han är universitetslektor/biträdande överläkare vid neurologiska kliniken, neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus. Den främsta vetenskapliga upptäckten är en mutation, Asp90Ala, i det cytosoliska enzymet CuZn-superoxid dismutas (SOD1) som orsak till amyotrofisk lateralskleros (ALS). Mutationer var tidigare kända i enzymet vid ALS, men just den här hade en rad intressanta särdrag. Till skillnad från tidigare beskrivna mutationer var enzymaktiviten normal, vilket visade att SOD1-mutationerna sannolikt orsakade degenerationen av motorneuron via tillkomst av en toxisk funktion. Vidare var recessiv nedärvning inte tidigare känd vid ärftlig ALS. Via tidigare arbeten under 1970-talet av Gunhild Beckman och finländska forskare om en genetisk variant (som nu visade sig vara Asp90Ala-mutationen) var genfrekvensen känd; den är mycket stor i Finland och Tornedalen. Antalet anlagsbärare i Skandinavien uppskattas till 100 000 och mutationen bidrar väsentligt till incidensen av ALS i finsk befolkning.

Anmärkningsvärt nog rapporterades snart familjer i Belgien och Frankrike med dominant nedärvning av ALS för bärare av Asp90Ala-mutationen, en helt unik situation inom genetiken med olika nedärvningsmönster i olika befolkningar. Likaså upptäcktes recessiva Asp90Ala familjer på andra håll i världen. Andersson tog då initiativ till insamling av DNA från alla dessa olika familjer och visade i samarbete att alla recessiva fall har samma haplotyp. Denna frågeställning bearbetas nu intensivt.

Andersens upptäckter har blivit mycket uppmärksammade. Han erbjöds och genomförde ett post-doc år vid Harvard Medical School. Han har belönats med Warfinges resestipendium för värdefullaste medicinska gradualavhandling vid Umeå universitet 1994-1998, och med Lennmalms pris av Svenska Läkaresällskapet. Som förste Skandinav mottog Andersen det prestigefyllda Charcot-priset för år 2000 (se tidigare pressmeddelande på http://www.info.umu.se/press/Press/252.shtml).

Peter M. Andersen kom relativt sent igång med sin forskarutbildning och antogs som doktorand 1995. Det första arbetet publicerades 1995 och han disputerade 1997. Totalt har han nu publicerat 23 vetenskapliga arbetenr. Han har snabbt blivit känd och är nu en uppmärksammad internationell auktoritet när det gäller motorneuronsjukdomar. Han har upparbetat ett stort kontaktnät och har ett stort internationellt forskningssamarbete, vilket hans publikationer redan visar.

Peter M. Andersen kan nås på 090-785 23 72, 090-785 00 00/sökare 94627 eller per epost mailto:peter.andersen@neuro.umu.se.

En förteckning över tidigare Fernström-pristagare vid fakulteten finns på
http://www.umu.se/medodont/presentation/pristagare.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera