Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2001

Chatt är en del av vardagen för barn

Vad betyder det för barn att kommunicera via exempelvis e-post och chatt? När barn får berätta om hur de själva använder sig av e-post, chatt och Internet, öppnar sig en fascinerande värld. De kan berätta om hur de lär känna andra människor och får nya erfarenheter, hur de vågar uttrycka sig i sammanhang som de annars aldrig skulle ha mod till eller om hur de kan skapa sig en egen chattidentitet.

Genom samtal med barn i åldrarna 8 till 13 år, både i deras skolmiljöer och via e-post och chatt, bildar Patrik Hernwalls avhandling vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet en grund för en analys om barns villkor i ett föränderligt samhälle. Barnens egna berättelser ges en framträdande plats. Det är barnens erfarenheter som genererar teorier om samtiden. Det är barnen som kan berätta för oss om denna allas vår samtid i IT-samhället, eftersom vår samtids barn utgör den första generation som är födda och uppvuxna i det samhälle där Internet är en självklarhet. För barnen utgör datorer och informations- och kommunikationstekniken (IKT) inget nytt, för barnen har detta alltid funnits där.

Avhandlingens syfte har varit att studera barns erfarenheter av de villkor tekniken erbjuder för kommunikation och social interaktion. Man kan då konstatera att datorer och IKT erbjuder barn en rad olika handlingserbjudanden. Särskilt intresse visar barn vid kommunikationsformer som e-post och chatt, vilka blev mycket vanliga under den period som undersökningen genomfördes. IKT ger barn tillträde till en arena där de kan överskrida både den biologiska kroppens relativa litenhet som det geografiska rummet. Därför kan vi förstå IKT som en protes som ger barnet möjlighet till interaktion och kommunikation på en glokal arena, där barnen kan skapa nya kontakter med andra aktörer likaväl som att de kan prova sin egen identitet.

Doktorsavhandlingens titel:
Barns digitala rum – berättelser om e-post, chatt & Internet

Disputationen äger rum lördag 9 juni klockan 10.00 i Philipssalen, Hus 3, sal 224 i Kräftriket, Roslagsvägen . Opponent är professor Karin Aronsson, Tema Barn, Linköpings universitet.

Patrik Hernwall kan nås på tfn 0708-37 88 28 eller e-post hernwall@ped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera