Tema

Nordisk vetenskaplig kongress om hud- och könssjukdomar

7 – 10 juni 2001 hålles kongressen 229th Nordic Congress of Dermatology and Venereology2 på Svenska Mässan i Göteborg. Anordnare är Nordisk dermatologisk förening och mer än 350 hudläkare från Norden deltar.

Vid kongressen kommer nya rön presenteras, bland annat rörande hudcancer och nya behandlingsformer. Nya rön när det gäller psoriasis och eksem kommer också att presenteras.

På senare tid har man diskuterat om antibiotika verkligen hjälper vid akne. Nya rön rörande detta kommer att presenteras.

I övrigt kommer nyheter rörande hela fältet hud- och könssjukdomar att diskuteras.

Separata pressmeddelanden kommer dagligen att skickas ut.

Under större delen av mötet hålles tre parallella sessioner.

Programmet för hela dagen finns på webbadressen:
www.medfak.gu.se/aktuellt/halsa.shtml

Kontaktperson:
Professor Olle Larkö, telefon 031 – 342 18 61, mobil 0706-32 12 30, e-post olle.larko@derm.gu.se

Nordisk vetenskaplig kongress om hud- och könssjukdomar

 lästid ~ <1 min