Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2001

Instituten för avancerade studier har en viktig roll

Förändringar inom olika vetenskapsområden skapar behov av nya mötesplatser över ämnes- och nationsgränser. Vid en internationell konferens i Uppsala den 7 juni kommer man att diskutera den viktiga rollen för instituten för avancerade studier.

Instituten för avancerade studier har skapats för att befrämja utbytet mellan lovande yngre och seniora forskare, tillföra ny kompetens och stimulera forskningen inom de traditionella disciplinerna. Den rollen påverkas naturligt nog av förändringar i de grundläggande villkoren för forskningen. Att analysera situationen och bedöma utvecklingen är huvudtemat för konferensen och de 70 deltagarna med bland andra företrädare för ledande institut för avancerade studier i USA, Tyskland, Holland och
Schweiz samt den svenska regeringen.

Konferensen ordnas inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU med Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap samt SCASSS i Uppsala som arrangörer.

SCASSS i Uppsala, dvs. The Swedish Collegium for Advanced Studies in the Social Sciences, är det svenska nationella institutet for avancerade studier inom samhällsvetenskap och humaniora. Verksamheten bedrivs i form av gästforskarprogram, internationellt organiserad forskning och nationella forskarskolor. SCASSS är inte knutet till någon fakultet utan är genom riksdagsbeslut en särskild inrättning vid universitetet.

För vidare information, kontakta Björn Wittrock, telefon 018-55 80 75 eller e-post Bjorn.Wittrock@scasss.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera