Artikel från Lunds universitet
1 juni 2001

Lunds universitet dragplåster för forskningsinstitut

Industriforskningsinstitutet ACREO AB ska nu etablera sig i Lund. Närheten till Lunds universitet och framstående forskning om elektroniska kretsar har spelat en avgörande roll för lokaliseringen.

Forskningsinstitutet ACREO fungerar som en utvecklingsmotor för informationsteknologi främst i form av mikroelektronik och optik. ACREO ägs av en industriförening och IRECO-koncernen som i sin tur ägs av näringsdepartementet och KK-stiftelsen. ACREO hjälper till med att starta upp företag inom branschen för mikroelektronik och optik. Forskningsinstitutet har specialiserat sig på att göra forskningsresultat kommersialiserbara genom att minska det gap som ofta finns mellan universitetets forskning och industrin.

Thomas Johannesson, rektor vid LTH, Lunds tekniska högskola, och ansvarig för näringslivskontakterna vid Lunds universitet, har nära följt ACREO sedan dess tillkomst:
– Det här är mycket glädjande. Etableringen sker inom ett av LTH:s strategiska områden, nämligen Infocom, som kan förstärkas av detta. Det betyder bland annat att forskningsresultat lättare förs ut både till etablerade företag och till nya.

För att bana vägen för ACREOs etablering har Teknikbrostiftelsen i Lund, som inrättats av riksdagen för att främja samarbetet mellan näringsliv och högskolor, nyligen beslutat att bidra med 15 miljoner kronor till forskningsinstitutets verksamhet. Det är den största summa som Teknikbrostiftelsen hittills har bidragit med till någon enskild verksamhet.
– Södra Sverige är underförsörjt beträffande forskningsinstitut och därför är det av stor regional betydelse att ACREO etablerar sin verksamhet här, säger Sven Thore Holm, VD för Teknikbrostiftelsen. ACREO kommer att bli en intressant medspelare för IT-Öresund, tror han.

En viktig anledning till att ACREO vill samarbeta med Lunds universitet är den framstående forskning om elektroniska kretsar som bedrivs här.
Det första initiativet för den nya verksamheten blir att skapa ett designcenter tillsammans med det taiwanesiska designföretaget VIA Technologies Inc inom ramen för det nationella Socwareprogrammet. VIA Technologies är en av de ledande tillverkarna i världen av mikrochips och Socware-programmet är ett kluster för näringsliv och högskolor inom området “system på kisel” (System-on-chip). Denna klusterbildning bedriver forskning och utbildar ingenjörer i “System-on-chip design” – en avancerad metod för hur man konstruerar framtidens kommunikationssystem på en liten kiselflisa. “System-on-chip” används bland annat inom mobiltelefoni, IT och i “intelligenta” hem och fordon mm.

ACREO AB finns sedan tidigare i Kista och Norrköping. Tommy Skoog som är ansvarig för lundaetableringen håller för närvarande på att rekrytera personal till ACREOs nystartade verksamhet. I första omgången kommer han att anställa 15-20 sk Socwareingenjörer eller chip-konstruktörer till ACREO, vars lokaler ska ligga i nära anslutning till Lunds universitet.
– Teknikbrostiftelsen i Lund, som gjort det möjligt för oss att göra lundaetableringen, förväntar sig mycket av framtida avknoppningsföretag baserade på nya idéer och ny teknik som ett resultat av ACREOs samarbete med universitetet, säger Tommy Skoog. Den koncentration av avancerade elektronikföretag som finns på Ideon är givetvis en intressant marknad för oss på ACREO.

ACREO får 15 miljoner kronor av Teknikbrostiftelsen. Som motprestation kommer företagen inom Teknikbrostiftelsen och LUAB, Lunds universitets utvecklingsbolag för kommersialisering av universitetets forskningsresultat, att ges möjlighet att utveckla de bolag som ACREO startar upp.

För ytterligare information kontakta
Thomas Johannesson, rektor LTH, 046- 222 33 02, 0706- 02 33 02
Sven Thore Holm, VD Teknikbrostiftelsen tel 046- 286 87 10, 0708- 99 98 97
Tommy Skoog, verksamhetsansvarig för ACREOS lundaetablering 08- 632 7791, 070- 626 6245
Se också följande hemsidor www.acreo.se och www.Socware.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera