Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2001

Ingen enhetlig moral i Domarboken

Domarboken i Bibeln kan inte ses som en enhetlig litterär text och man kan därmed inte heller tala om en bestämd moral eller ideologi i boken. Greger Andersson disputerar för doktorsexamen vid Örebro universitet med avhandlingen "The Book and Its Narratives: A Critical Examiniation of Some Synchronic Studies of the Book of Judges".

Avhandlingen är en kritisk studie av en metod inom bibelvetenskapen som använts först under de senaste årtionderna. Traditionell bibelforskning har läst bibeltexter och delat upp dem för att kunna spåra dess ursprung. Då man vet när en text är skriven eller av vem, kan man också tolka den i sitt historiska sammanhang. Den nya metoden kan förenklat sägas gå ut på att man inte delat upp texterna utan läst den färdiga texten skönlitterärt istället för att läsa den som att innehållet består av historiska, autentiska texter. Greger Andersson visar i sin avhandling att metoden kan medföra problem om den används på hela bibelböcker eller andra samlingar av böcker.

Andersson har studerat ett antal forskares analyser av enskilda textavsnitt ur Domarboken i Bibelns Gamla Testamente. Forskarna har använt den moderna metoden och tolkat Domarboken som en enhetlig litterär text. Men även om Domarboken läses skönlitterärt måste man konstatera att flera självständiga berättelser inte löper samman till en enhetlig text bara för att de ingår i samma bok. Greger Andersson menar att forskarna bortsett från detta när de tolkat Domarboken som en skönlitterär helhet.

Avhandlingen försvaras fredag 1 juni 2001, klockan 10.00 i Hörsal C, Långhuset, Örebro
universitet.

För mer information, kontakta Greger Andersson på telefon: 019-30 36 68

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera