Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2001

Tyskland ännu ett delat land

Mer än tio år efter Tysklands återförening så känner sig tyskarna inte enade som ett folk. Det visar Joakim Ekmans doktorsavhandling “National Identity in Divided and Unified Germany: Continuity and Change”.

Avhandlingen handlar om hur tyskarna uppfattar varandra i den östra respektive västra delen av det återförenade Tyskland, och om det finns en gemensam tysk nationell identitet eller en separat östtysk identitet och en västtysk identitet. Avhandlingen visar att det saknas en gemensam tysk identitet och att detta delvis beror på de skilda historiska erfarenheterna efter andra världskriget och delningen av Tyskland.

I Västtyskland hjälpte efterkrigstidens framgångsrika ekonomiska och politiska utveckling till att skapa en ny nationell stolthet bland västtyskarna. I Östtyskland rådde dock politiskt förtryck och levnadsstandarden var lägre än i Västtyskland och detta bidrog till att östtyskarna aldrig skapade sig en identitet på det sätt västtyskarna gjorde.

Joakim Ekmans avhandling visar också att utvecklingen i det återförenade Tyskland inverkar på frågan om en gemensam identitet. Bland östtyskarna har de stora omställningarna efter Östtysklands bortgång skapat en känsla av främlingskap gentemot väst. Det finns en besvikelse på återföreningsprocessen, och detta har förstärkt uppfattningen att östtyskarna är annorlunda än västtyskarna.

Avhandlingen försvaras fredag 1 juni 2001, klockan 13.15 i Aulan, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Joakim Ekman på telefon: 019-30 38 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera