Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2001

Skademönster i damfotboll

Fredagen den 8 juni försvarar Kerstin Söderman vid Umeå universitet en avhandling om skademönster och riskfaktorer inom damfotboll. Sammanlagt 41 % av de studerade spelarna skadade sig under den aktuella säsongen; incidensen var 6,8 fall per 1 000 timmar matchspel och träning. De flesta skadorna var akuta och måttligt svåra (7-30 dagars frånvaro från fotboll) och hade inträffat under match. Fotledsstukning var den vanligaste skadan.

Syftet med avhandlingen var att studera muskelstyrka, benmassa, skademönster, riskfaktorer och effekten av förebyggande träning hos kvinnliga fotbollsspelare. Dessutom studeras konsekvenserna av en främre korsbandsskada i knäleden hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Kvinnliga fotbollsspelare visade sig ha högre bentäthet i höft och i rygg, och de var också starkare i lårmuskulaturen än mindre aktiva kontrollpersoner.

Alla skador som inträffade under en given utomhussäsong registrerades hos en grupp på 153 unga kvinnliga fotbollsspelare. Sammanlagt 41 % av dem skadade sig under säsongen; den totala skadeincidensen var 6,8 fall per 1 000 timmar matchspel och träning. Fotledsstukning var den vanligaste skadan. Det framkom också att de spelare som ådrog sig stukningarna ofta hade haft samma typ av skada tidigare. Unga spelare visade sig ha en hög match/träningskvot, dvs. att de spelar förhållandevis mycket matcher och därmed har lite tid för träning.

I en studie av 146 damfotbollsspelare framkom att översträckning i knäleden, bra balans stående på ett ben, svag muskulatur på lårets baksida i förhållande till framsidan och en hög exponeringstid för fotboll ökade risken för akuta skador i ben och fötter.

Träning på balansplatta under en säsong visade sig inte ha någon förebyggande effekt på primära akuta skador i nedre extremiteten hos kvinnliga fotbollsspelare. Däremot verkar det som om träning på balansplatta kan förebygga nya ben- och fotskador hos de spelare som nyligen varit skadade.

Den sista delstudien visade att relativt många kvinnliga fotbollsspelare skadade främre korsbandet i knät i samband med spel på seniornivå före 16 års ålder. Cirka två tredjedelar av de skadade spelarna hade varit tvungna att sluta spela fotboll på grund av symtomen från sitt skadade knä.

Kerstin Söderman kan nås på tel. 090-786 91 39, 090-785 86 90 eller 070-516 53 58. E-post: kerstin.soderman@physiother.umu.se

Avhandlingen har titeln “The female soccer player – Injury pattern, risk factors, and prevention”. Svensk titel: “Kvinnliga fotbollsspelare – Skademönster, riskfaktorer och förebyggande åtgärder”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Jan Ekstrand, INR-institutionen, Hälsouniversitetet, Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera