Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2001

Kraftvärme bra för landet

Om Sverige bygger ut sin kraftvärmeproduktion, så kan vi i framtiden exportera el till kontinenten samtidigt som vi tillgodoser vårt eget fjärrvärmebehov. Detta kunde vara en god affär för landet, samtidigt som de globala koldioxidutsläppen minskar.

Det är en av de grundläggande tankarna i en avhandling av Gunnel Sundberg från avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet. Hon har studerat kostnaderna för värme- och elproduktion i olika energisystem med hjälp av simuleringsprogrammet Modest, som utvecklats vid avdelningen. Studierna handlar bland annat om vilka typer av kraftvärmeverk som kan bli lönsamma på en liberaliserad europeisk elmarknad.

I en kraftvärmeanläggning produceras elkraft och värme på samma gång. I kondenskraftverk däremot – som är vanliga på kontinenten — tas bara elen om hand, medan den värme som också uppstår kyls bort till ingen nytta.

Sverige, som har en väl utbyggd fjärrvärme, borde satsa på kraftvärme där värmen kan ledas in i fjärrvärmeledningarna och kraften användas både för inhemskt bruk och export. Det menar Gunnel Sundberg och de andra forskarna vid avdelningen för energisystem. Så som det svenska skattesystemet ser ut idag, så missgynnas dock kraftvärme jämfört med ren elproduktion.

När elmarknaden avregleras blir riskerna med nya investeringar större, eftersom det inte längre finns några givna kunder. Detta kan på sikt leda till en utveckling mot mindre kapitalkrävande anläggningar med korta återbetalningstider, tror Gunnel Sundberg.

Gunnel Sundberg har varit en s k industridoktorand, som forskat på deltid samtidigt som hon arbetat kvar vid Alstom i Finspång på deltid. Hon ser kontakterna med universitetet, och de forskningsmetoder hon lärt sig där, som mycket givande.

Avhandlingen heter Determining parameters for combined heat and power plants. On the use of district heating for power production in a liberalised market. Gunnel Sundberg träffas på tel 0122-812 64 eller e-post gunnel.sundberg@power.alstom.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera