Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2001

Kommunernas miljöarbete studerat

Nära hälften av alla svenska kommuner har så kallade miljöledningssystem, verktyg för att strukturera och dokumentera miljöarbetet inom en organisation. Det är främst de större kommunerna som har sådana system. De har också oftare miljöredovisningar, handlingsplaner för miljön och särskilda samordnare för arbetet med FN:s Agenda 21-mål.

Det visar en enkät med Sveriges kommuner gjord av Sara Emilsson, doktorand i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Resultaten presenteras nu i en rapport där kommunerna är indelade efter Kommunförbundets modell med grupper som storstäder, förortskommuner, industrikommuner etc. Lektor Olle Hjelm är medförfattare till rapporten.

De flesta kommuner som infört miljöledningssystem använder någon slags mall, en internationell standard eller en förutbestämd “checklista”, visar undersökningen. Vanligast är den internationella standarden ISO 14001, följd av EU:s frivilliga förordning EMAS.

Det är de tekniska verksamheterna som kommit längst i miljöledningsprocessen, visar Sara Emilssons studie vidare. Andra enheter inom en kommun har ibland infört “mjukare” system med mindre omfattande rutiner, som ofta är knutna till Agenda 21-målen.

Mer information om rapporten ges av Sara Emilsson, tel 013- 28 66 02, e-post sarem@ifm.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera