Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2001

Tandställning hjälper mot sömnapné

Fredagen den 1 juni försvarar Marie Marklund, Institutionen för odontologi och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling om framgångsrik behandling av andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) med hjälp av en individuellt anpassad tandställning.

Snarkning och sömnapné kan leda till besvärande dagtrötthet, hjärt-kärlsjukdom, olyckor och för tidig död.

En individuellt anpassad tandställning i mjukplast som håller fram underkäken minskar snarkningen hos över 80% och har tillfredsställande effekt även på andningsuppehåll under sömn hos mer än 60% av patienter med sömnapné av olika svårighetsgrad. Bäst effekt har tandställningen när andningsuppehållen enbart förekommer i ryggläge och vid mild sömnapné. Var fjärde patient som rapporterar minskad snarkning med sömnapnétandställningen har kvarvarande apnéer, “tysta apnéer”. Det är därför viktigt att kontrollera behandlingseffekten med ny sömnutredning. De patienter som rekommenderats tandställningsbehandling efter denna sömnutredning har fortsatt god effekt av sömnapnétandställningen och tolererar den under minst 5 år.

Bettförändringar kan uppstå under långtidsbehandling, men risken minskar med minskad framflyttning av underkäken och med en sömnapnétandställning i mjukplast. Kontinuerlig uppföljning av biverkningar på tänderna, tandställningens kondition och subjektiva symtom är viktigt för att undvika omfattande biverkningar på bettet och för att säkerställa effekten av sömnapnébehandlingen.

Marie Marklund finns på Institutionen för odontologi, tel. 090-785 61 95, fax: 090-13 25 78, e-post: Marie.Marklund@odont.umu.se

Avhandlingen har titeln “Treatment of obstructive sleep apnea with a mandibular advancement device”. Svensk titel: “Behandling av obstruktiv sömnapné med mandibelframhållande tandställning”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Major Groove, Institutionen för mikrobiologi.
Fakultetsopponent är docent Britt Nordlander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera