Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2001

Få lekplatser tillgängliga för barn med rörelsehinder

Barn med rörelsehinder har begränsad tillgänglighet till olika miljöer. I en ny licentiatuppsats från Luleå tekniska universitet, har Maria Prellwitz studerat rörelsehindrade barns tillgänglighet i olika miljöer främst utifrån deras eget perspektiv.

Barn med rörelsehinder möter många problem i sin fysiska miljö, därför är utformningen av dessa miljöer viktig. Bristande tillgänglighet i den fysiska miljön kan leda till stress och frustration, påverka den sociala utvecklingen och den motoriska utvecklingen.

I norrland finns det sammanlagt 2266 stycken lekplatser. 46 stycken av lekplatserna är delvis anpassade för barn med rörelsehinder, endast två av lekplatserna är helt anpassade för barnen.

Att lekplatserna inte är anpassade beror delvis på att man från kommunens sida inte tänkt på det. Bristande kunskap och ekonomi anses också vara bidragande skäl till varför tillgängligheten till lekplatserna är så begränsad.

– I nästan alla lekplatser finns det sand och där tar man sig inte fram så lätt om man är rörelsehindrad, säger Maria Prellwitz som arbetat på sin uppsats vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden. I USA använder man sig av gummi asfalt och jag ser inte något hinder till att vi i Sverige också skulle kunna använda oss av det.

Licentiatuppsatsen har vuxit fram ur projektet barn- teknik- miljö, som Rädda Barnen i Sverige finansierat.

Licentiatseminariet äger rum onsdag 23 maj i Aulan, Institutionen för Hälsovetenskap, kl 10.00. Examinator är Maare Tamm, Luleå tekniska universitet. Licentiatuppsatsens namn är Olika miljöers tillgänglighet för barn med rörelsehinder – hemmet, skolan, lekplatser.

Upplysningar: Maria Prellwitz tel, 0921-758 61 eller informatör Linda Bengtsson tel, 0920-917 61 (linda.bengtsson@adm.luth.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera