Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2001

Hjärtats blodflöde

Sättet på vilket blodet strömmar genom hjärtat är avgörande för en persons hälsa och ork, för risken för blodproppar och för hur eventuella konstgjorda hjärtklaffar fungerar. Ändå har det hittills inte funnits någon teknik för att i detalj studera den tredimensionella strömningen i hjärtat.

En tvärvetenskaplig forskargrupp med tekniker och läkare vid Linköpings universitet tog sig an problemet, och Tino Ebbers från institutionen för medicinsk teknik presenterar nu i sin avhandling ett sätt att avbilda blodets strömning i tre dimensioner plus tid.

Blodets hastighet mäts först med magnetresonanstomografi (MR) under ett helt hjärtslag, så att man kan beskriva vad som händer under både pumpning och fyllnad. Sedan beräknas trycket på samma sätt som när man beskriver vätskor och gaser, t ex strömningen av luft runt ett flygplan.

– Den tryckkarta vi får fram kan öka förståelsen av hjärtats funktion. Detta bör på sikt kunna ge till exempel bättre klaffproteser och större möjligheter att diagnosticera sjukdomar, säger Tino Ebbers.

Metodiken är principiellt klar, men behöver finputsas för att bli kliniskt användbar. Det handlar om att få ett så stort mätunderlag att man har normaldata med vilka hjärtpatienters data kan jämföras, samt att göra beräkningarna på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt.

Avhandlingen heter Cardiovascular fluid dynamics – methods for flow and pressure field analysis from Magnetic Resonance Imaging. Tino Ebbers disputerar den 23 maj. Han träffas på tel 013- 22 24 84 eller e-post tineb@imt.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera