Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2001

Vetenskapsrådets kvalitetsgranskning erbjuds universiteten: SUHF och Vetenskapsrådet i gemensam avsi

Vetenskapsrådets bedömning av forskningsprojekt ska ställas till universitetens och högskolornas förfogande. Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten på forskningen.- I universitetens och högskolornas arbete med prioriteringar kan det här vara ett viktigt material, säger Bo Sundqvist, vice ordförande i SUHF.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att främja utveckling av svensk forskning och generaldirektör Pär Omling betonar att det handlar om en samverkan med universitet och högskolor.
– Detta är ett sätt, bland många andra, att bidra till en hög kvalitet av svensk grundforskning med hjälp av forskarnas egna bedömningar.

Omfattande analysarbete
Drygt 4000 ansökningar om finansiering beräknas i år komma till Vetenskapsrådet. Ansökningarna bedöms av framstående och aktiva forskare från relevanta discipliner, man värderar den vetenskapliga kvaliteten och lägger förslag om vilka projekt som ska få medel (omkring en femtedel av ansökningarna). Det är ett omfattande analysarbete som utförs och SUHF och Vetenskapsrådet anser att detta bör kunna komma till användning även vid universitetens och högskolornas egna prioriteringar.

Gemensamt arbete
Samtalen om att använda Vetenskapsrådets kvalitetsbedömningar inleddes i samband med förhandlingarna kring full kostnadstäckning. Mycket återstår dock att lösa innan ett färdigt förslag är klart: Hur ska samverkan i praktiken gå till? Hur ska ett material baserat på kvalitetsutlåtanden och prioriteringar se ut? I vilka sammanhang ska universitet och högskolor använda sig av materialet?
– Det är komplexa frågeställningar och vi ska nu tillsammans börja arbetet med att utforma ett mer konkret förslag, säger Pär Omling.

Ytterligare information
Den gemensamma avsiktsförklaringen finns att läsa under punkt 2.1.1 i avtalet “Överenskommelse om täckning för indirekta kostnader vid externfinansierad forskning hos universitet och högskolor” på: www.vr.se/palagg.htm eller www.suhf.se (under Dokument / Rekommendationer).
Kommentarer kan fås av:
Bo Sundqvist Pär Omling
Vice ordförande SUHF Generaldirektör Vetenskapsrådet
Tel 018-471 33 10 08-546 44 185
Bo.Sundqvist@uadm.uu.se Par.Omling@vr.se

________________

Avsändare:
Lars Eriksson Kajsa Eriksson
SUHF Presschef Vetenskapsrådet
08-32 05 26 08-546 44 216 / 0733-666 216
Lars.Eriksson@vr.se Kajsa.Eriksson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera