Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2001

Nya professorer vid Stockholms universitet

Carl le Grand, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrågorDet övergripande ämnet för hans forskning är hur social skiktning och ojämlikhet skapas i arbetslivet. Inom ramen för detta område har han studerat arbetsmarknadsrörlighet och lönebildning, speciellt löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan invandrare och svenskfödda. Ett annat av hans specialintressen är den japanska […]

Carl le Grand, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrågor
Det övergripande ämnet för hans forskning är hur social skiktning och ojämlikhet skapas i arbetslivet. Inom ramen för detta område har han studerat arbetsmarknadsrörlighet och lönebildning, speciellt löneskillnader mellan kvinnor och män samt mellan invandrare och svenskfödda. Ett annat av hans specialintressen är den japanska arbetsmarknaden.

Hunter Mabon, företagsekeonomi
Hans forskning täcker två angränsande områden inom Human Resource Management. Det första handlar om hur man kan värdera de ekonomiska aspekterna på olika typer av personaladministrativa åtgärder som t.ex. rekrytering, urval, utbildning och nedskärning. Förbättrade metoder vid urval eller en mera genomtänkt strategi vid personalnedskärningar kan t.ex. vara till gagn både för företagen och även för de inblandade. Det andra området handlar om på vilket sätt arbetspsykologiska testmetoder kan användas för att förbättra värdet av företagens urvalsförfaranden.

Terttu Orci, data- och systemvetenskap
Hennes forskning är i området programvaruteknik, som fokuserar på utveckling av programvara inom tids-, kostnads- och kvalitetsramar. För att få ekvationen att gå ihop behövs modeller och metoder för både teknik- och ledningsaspekterna i utvecklingen. För närvarande utvecklar hon modeller för processförbättring, s.k. kvalitetsmodeller och metoder för att införa modellerna i företag, främst i småföretag. En annan riktning i hennes forskning är tekniker för att säkra kvaliteten av objektorienterade program.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera