Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2001

Ulla Fogelström ny informationschef på Örebro universitet

Ulla Fogelström vill utveckla en kommunikationsavdelning som är en kompetent resurs för universitetet i alla frågor som rör kommunikation. I dagens överkommunicerade samhälle har informatören till stor del fått uppgiften att underlätta informationssökandet, en stor del av arbetethandlar därför om att bygga upp bra kanaler som är enkla och effektiva och som innehåller rätt sorts […]

Ulla Fogelström vill utveckla en kommunikationsavdelning som är en kompetent resurs för universitetet i alla frågor som rör kommunikation. I dagens överkommunicerade samhälle har informatören till stor del fått uppgiften att underlätta informationssökandet, en stor del av arbetet
handlar därför om att bygga upp bra kanaler som är enkla och effektiva och som innehåller rätt sorts information.

Ulla Fogelström vill arbeta för att vara en god kraft för universitetets ledning och andra inom universitetet. Att analysera kommunikationsbehov i till exempel förändringsarbete och att stötta kompetensutveckling på
kommunikationssidan, som massmedieträning för nyckelpersoner, är viktiga uppgifter, anser hon.

En annan viktig uppgift som ny informationschef är att vara en god arbetsledare för den nya kommunikationsavdelningen.
– Det är vad avdelningen sammantaget gör som räknas och som slutligen ger utdelning i form av ett öppet och kommunikativt klimat vid universitetet, och kanske rent av i fler studenter, menar Fogelström.

Örebro universitets ledning har en tydlig vision om ett universitet där öppenhet och samverkan råder. Kommunikationsavdelningen har en stor uppgift att fylla i arbetet med att förverkliga detta.

Ulla Fogelström är 39 år och uppvuxen i Karlskoga. Hon har arbetat på universitetet och tidigare högskolan i 4 år, det senaste året som chef för informationsenheten. Tidigare arbetade hon på Kungliga tekniska högskolans informationsavdelning i sju år.


För mer information: Ulla Fogelström, ulla.fogelstrom@aik.oru.se,
tel. 019-30 38 23, 0706-60 94 34

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera