Artikel från Umeå universitet
8 maj 2001

Nya rön om strålbehandling av mag-tarmkanalen

Koncentrationerna av två signalsubstanser i tarmväggen ökar till det dubbla ca en vecka efter genomförd strålbehandling. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 18 maj av Ulf Höckerfelt.

I avhandlingen presenteras nya rön om effekterna av strålbehandling mot buken på den del av nervsystemet som reglerar mag-tarmkanalens funktioner. Joniserande strålning nyttjas ofta vid behandling av patienter med tumörer i buken och bäckenet. Patienter som får strålbehandling mot dessa regioner drabbas dock relativt ofta av oönskade bieffekter i form av buksmärtor, diarréer, salt- och vätskeförlust samt malnutrition (undernäring).

Två centrala signalsubstanser i mag-tarmkanalens nervsystem är vasoactive intestinal peptide (VIP) och substance P (SP). De är inblandade i regleringen av tarmens motorik, vätskesekretion och blodflöde. De är också väsentliga för kontrollen av inflammationer. I avhandlingen redovisas resultat som visar att VIP och SP förekommer i ett större antal nervfibrer samt att koncentrationerna av dem i tarmväggen ökar till det dubbla ca en vecka efter genomförd strålbehandling. Ökningen i innervationen befanns vidare vara störst där tarmslemhinnan är som mest skadad. Den ökade innervationen kan ha betydelse för de biverkningar som patienter upplever efter strålbehandlingen samt för de processer som initieras av strålningen i själva vävnaden, bl.a. uppkomsten av inflammation, reparation av den skadade vävnaden och upprätthållande av slemhinnebarriären.

Lång tid efter strålbehandlingen noterades en minskning i SP- och VIP-innervation, vilket kan ha betydelse för den malfunktion som ibland uppkommer på längre sikt efter strålbehandling mot magtarmkanalen. Vidare spekuleras det i avhandlingen om att substanser som påverkar effekterna av VIP och SP skulle kunna vara till nytta vid reparationen av den skadade vävnaden samt för att minska biverkningarna för patienten.

Ulf Höckerfelt är uppvuxen utanför Västervik i Småland och flyttade till Umeå 1993 för att inleda sina universitetsstudier. Han finns på enheten för anatomi, tel: 090-786 51 36, fax: 090-786 54 80, epost: ulf.hockerfelt@anatomy.umu.se

Avhandlingen har titeln “Effects of abdominal irradiation on neuronal VIP and substance P in the intestinal wall”. Svensk titel: “Strålbehandlingspåverkan på VIP- och substans P-innervation i intestinalkanalen”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i stora föreläsningssalen, Biologihuset (entré Sagitta).
Fakultetsopponent är professor Frank Sundler, Institutionen för fysiologiska vetenskaper, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera