Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2001

Miljöministern inviger internationell konferens om bromerade flamskyddsmedel

De allra senaste forskningsrönen kring bromerade flamskyddsmedel kommer att presenteras vid “The Second International Workshop on Brominated Flame Retardants” (BFR 2001)14-16 maj i Aula Magna, vid Stockholms universitet, med start kl 9.30.

Mötet, som kommer att invigas av miljöminister Kjell Larsson, har samlat ca 250 forskare, industri- och myndighetsrepresentanter från hela världen för att redovisa resultat från forskningen och att diskutera användningen och behoven av bromerade flamskyddsmedel. En sammanfattningsvolym (400 sidor) av de forskningsresultat som kommer att presenteras vid BFR 2001 kommer att finnas tillgänglig från söndagen den 13 maj, kl. 16.00 i Aula Magna. Programmet för mötet finns utlagt på http://www.chemsoc.se/sidor/KK/bfr2001/bfr2001.htm

Forskning och intresse för bromerade flamskyddsmedel har vuxit snabbt under de senaste åren. Nya forskningsrön visar att vissa bromerade flamskyddsmedel nu är globala miljöföroreningar och att halterna ökar av andra BFR. Samtidigt finns mycket lite kunskap om många BFR, ämnen för vilka halter i miljön nu börjar rapporteras. Kunskap om effekterna av de flesta bromerade flamskyddsmedel är fortfarande mycket begränsade, men nya resultat kommer att redovisas vid workshopen om flera av de bromerade flamskyddsmedlens giftighet och halter i miljön.

Ändamålet med workshopen är att samla forskare, representanter från nationella och internationella myndigheter och industrin för att presentera och diskutera dagsläget om bromerade flamskyddsmedel. Detta inkluderar allmänna presentationer om olika bromerade flamskyddsmedel, dagsläget i EUs riskbedömningsarbete, industrins ståndpunkter och nya internationella forskningsresultat. Ett mål med workshopen är att identifiera var kunskap fattas för att kunna göra riskbedömningar av bromerade flamskyddsmedel. Detta ger en unik möjlighet att få en allsidig presentation och diskussion om bromerade flamskyddsmedel, deras användning och deras risker för hälsa och miljö.

BFR 2001 innehåller 36 muntliga presentationer, ett 60-tal posters och en två timmar lång slutdiskussion med förberedda inlägg.

Workshopen stöds av följande organisationer: Världshälsoorganisation (WHO), Miljödepartementet, Kungliga Vetenskapsakademien, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Räddningsverket, MISTRA, Stockholms universitet samt Svenska Kemistsamfundet

För mer information kontakta: Maria Wijk, Svenska Kemistsamfundet, tfn 08-411 52 60 eller prof. Åke Bergman, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 97

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera